Gmina Kołaki Kościelne otrzymała 2 100 000,00 zł na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

31 marca 2021 r. Premier Mateusz Morawiecki przekazał Wojewodom informację o wynikach kolejnego naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Kołaki Kościelne otrzymała łącznie 2 100 000,00 zł na realizację nw. zadań.

Druga Edycja Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w Gminie Kołaki Kościelne – projekty które otrzymują dofinansowanie:

1.Przebudowa ul. ARC. R. Jałbrzykowskiego oraz odcinka ul. Krzywej w miejscowości Kołaki Kościelne poprzez zmianę nawierzchni bitumicznej jezdni wraz ze zjadami.

Stan istniejący: droga posiada jezdnię bitumiczną o długości 900 m i szerokości 4-5 m, posiadającą koleiny oraz liczne ubytki i spękania nawierzchni. Inwestycja zakłada wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu podbudowy, nawierzchni bitumicznej jezdni wraz ze zjazdami.

Szacowany koszt inwestycji w zł: 1 800 000,00 zł

REKOMENDACJA KOMISJI: 1 000 000,00 zł

2.Przedmiotem inwestycji jest wyposażenie oraz remont budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Zanie – Leśnica poprzez ocieplenie budynku, wymianę pokrycia dachowego z azbestu na blachę, wymiana okien, modernizacja instalacji C.O., C.W.U., wymiana źródła ciepła a także modernizacja oświetlenia na LED i montaż instalacji fotowoltaicznej a także zakup niezbędnego sprzętu. Obecnie w budynku ma swoją siedzibę Stowarzyszenie „Moja Wieś”, Koło Gospiodyń Wiejskich „Złote Rączki” oraz nowo utworzony Klub Seniora.

Szacowany koszt inwestycji w zł: 1 100 000,00 zł

REKOMENDACJA KOMISJI: 1 100 000,00 zł

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.