Pamiętaj o złożeniu deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Termin mija 30 czerwca 2022 roku!

Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 roku właściciele lub zarządcy budynków mają czas na złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, a obowiązek ciąży na właścicielu/zarządcy budynków oraz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.

Dla źródeł ciepła i spalania paliw, które zostały uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.

Dla źródeł ciepła i spalania paliw, które zostały uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia uruchomienia.

Deklaracje można złożyć w sposób:

– elektroniczny: za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: zone.gunb.gov.pl;

– w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, pokój nr 23.

Formularze deklaracji dostępne są w poniższych załącznikach lub w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne.

Deklaracja A – budynki mieszkalne

Deklaracja B – budynki niemieszkalne

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.