Wizyta Senatora RP Marka Adama Komorowskiego w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Kołaki Kościelne Pan Sylwester Jaworowski spotkał się z Senatorem RP Panem Markiem Adamem Komorowskim. Celem przyjazdu Pana Senatora było omówienie najpilniejszych potrzeb Gminy Kołaki Kościelne. Wójt przedstawił obecną sytuację oraz stan realizacji przedsięwzięć, na które Gminie pozyskała środki finansowe z Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Przedmiotowy program to olbrzymie wsparcie dla gmin, którego celem jest dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez samorządy.

Najważniejsze zadania obecnie realizowane przez Gminę, to inwestycje drogowe oraz wodociągowe, z których najważniejsze to: „Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej 106123B wraz z   sięgaczami stanowiącymi dojazdy do posesji oraz przebudową wodociągu wraz z przyłączami w m. Sanie–Dąb”, „Przebudowa ul. Abp. R. Jałbrzykowskiego oraz odcinka ul. Krzywej i ul. Podleśnej w m. Kołaki Kościelne”. „Przebudowa drogi gminnej nr 106117B relacji Kołaki Kościelne – Gunie-Ostrów wraz ze zjazdami”, „Zaprojektowanie oraz przebudowa drogi Wróble-Arciszewo – Czarnowo-Dąb.”

Gmina przygotowuje się także do przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Szczodruchy i Zanie-Leśnica wraz z budową wodociągu mającego zasilić tereny inwestycyjne. Ponadto dobiega końca generalny remont budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Zanie Leśnica, który docelowo ma pełnić funkcję Gminnego Domu Kultury. Planowana kwota, zabezpieczająca realizację tych przedsięwzięć to ok. 16 mln zł., z czego większość została już Gminie przyznana.

Po za inwestycjami strategicznymi na terenie Gminy powstają nowe place zabaw, oświetlenie uliczne oraz tereny rekreacyjne. Budowanych jest coraz więcej instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Modernizowane są świetlice wiejskie oraz budynki, w których swoje siedziby mają Ochotnicze Staże Pożarne.

Dzięki rządowemu wsparciu na obszarze Gminy Kołaki Kościelne powstało wiele Kół Gospodyń Wiejskich, Klub Seniora, Stowarzyszenia, które działają na rzecz poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców Gminy.

Pomimo, że planów do realizacji jest jeszcze bardzo wiele, to dzięki spotkaniom  z przedstawicielami Rządu, nasz głos i potrzeby trafiają we właściwe miejsca, czego efekty widać na terenie całej Gminy.

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.