1

Instytucje rządowe i samorządowe oraz organizacje pozarządowe województwa podlaskiego udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Instytucje rządowe i samorządowe oraz organizacje pozarządowe województwa podlaskiego udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

W ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 Podlaski Urząd Wojewódzki udostępnia zaktualizowane bazy teleadresowe placówek funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego, udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Przedmiotowe wykazy opublikowane zostały na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski, natomiast rejestry jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia, dodatkowo również w Biuletynie Informacji Publicznej PUW.

Załączniki

ops-2022

punkty-konsultacyjne-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie-baza-teleadresowa-2022-r

rejestr-jednostek-specjalistycznego-poradnictwa

podmioty-i-organizacje-pozarzadowe-udzielajace-pomocy-osobom-dotknietym-przemoca-w-rodzinie-w-woj.-podlaskim-2022-r.

pcpr-2022

placowki-udzielajace-tymczasowego-schronienia

rejestr-placowek-zapewniajacych-tymczasowe-schronienie

zespoly-interdyscyplinarne-baza-teleadresowa-2022-r.

interwencja-kryzysowa-woj.-podlaskie

zaktualizowane-bazy-teleadres.-sow

zaktualizowane-bazy-teleadres.-k-e

zaktualizowane-bazy-teleadres.-p-t