Mieszkańcy Gminy Kołaki Kościelne mogą zgłaszać zapotrzebowanie na zakup węgla w preferencyjnej cenie

W związku z planowanym wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe Gmina Kołaki Kościelne przygotowuje się do wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego celem oszacowania potrzeb mieszkańców.

Zainteresowani właściciele gospodarstw domowych proszeni są o złożenie zapotrzebowania na zakup preferencyjny paliwa stałego w:

Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w pokoju nr 23 lub telefonicznie pod nr telefonu 86 270 30 26 w. 24 oraz w.16

Cena za 1 tonę paliwa stałego nie będzie wyższa niż 2000 zł brutto.

Maksymalna ilość paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego to 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz 1,5 tony od dnia 1 stycznia 2023 r.

Mieszkaniec składający zapotrzebowanie na zakup preferencyjny ma możliwość wyboru rodzaju paliwa stałego:

  • orzech/groszek
  • ekogroszek luzem

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967) czyli:

– w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r.

– po 11 sierpnia 2022 r. w  przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Po wejściu w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe poinformujemy o trybie składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego.

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.