Nabór wniosków na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z terenu gminy Kołaki Kościelne

Wójt Gminy Kołaki Kościelne informuje, że w 2023 r. zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym mieszkańcy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej powinni złożyć do Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych wniosek o udział w ww. programie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2023 r.

Do wniosku należy dołączyć również formularz informacyjny w sprawie pomocy de minimis w rolnictwie. W formularzu należy zamieścić uzyskaną pomoc z trzech ostatnich lat: 2020, 2021 i 2022 r.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Kołaki Kościelne dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „ Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.

Wnioski można otrzymać w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne lub pobrać ze strony internetowej Urzędu. Wnioski należy składać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 86 270 30 26 w. 24

Wniosek

Formularz informacyjny -pomoc de minimis

Lista_programow_MRiRW

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.