Białostocki Marsz Papieski – Zaproszenie

W niedzielę 2 kwietnia br. obchodzić będziemy 18. rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II – pierwszego Polaka na Stolicy Piotrowej.

Wójt Gminy Kołaki Kościelne Sylwester Jaworowski zaprasza wszystkich chętnych na Białostocki Marsz Papieski.  Zostanie zapewniony transport. Wyjazd spod Urzędu Gminy Kołaki Kościelne o godzinie 9:45.

Zgłoszenia należy dokonać pod numerem telefonu 86 270 30 26 (sekretariat) do dnia 31.03.2023 r. do godziny 12:00.

Jan Paweł II pozytywnie wpłynął na historię Polski i świata, był promotorem idei wolności ludzi i narodów. Przez niemal trzy dekady był dla nas duchowym przywódcą, przyczyniając się do obalenia komunizmu w Polsce i na świecie. Uczył nas czym jest wolność oraz jak trzeba jej bronić mówiąc że: „Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać. Może ona być użyta dobrze lub źle, na służbę dobra prawdziwego lub pozornego”. Napominał i apelował o poszanowanie godności człowieka.

2 kwietnia 2023 r. w podziękowaniu za blisko 27 – letni pontyfikat, w uzgodnieniu z Kurią Metropolitalną Prezydium Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” wspólnie z Klubem Więzionych Internowanych i Represjonowanych organizują uroczystości upamiętniające to wydarzenie.

Program uroczystości – 02.04.2023 r.

Godz. 10.00 – 10.45 – zbiórka pocztów sztandarowych

Godz. 11.00 – uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez ks. Arcybiskupa Józefa Guzdka Metropolitę Białostockiego, która zostanie odprawiona w Archikatedrze Białostockiej.

Po Mszy Świętej przejście pod pomnik Ojca Świętego – krótka modlitwa i złożenie symbolicznej wiązanki kwiatów przez Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” oraz Przewodniczącego Klubu WIR.

Następnie poczty sztandarowe oraz wierni w Marszu Papieskim przejdą przez ul. Rynek Kościuszki i ulicą Lipową do Bazyliki Mniejszej św. Rocha, gdzie po krótkiej ceremonii pod pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej nastąpi zakończenie obchodów.

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.