Informacja o pomocy w ramach działania „Sieci Życia”

Kołaki Kościelne, 30.01.2024 r.

 

INFORMACJA

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż Stowarzyszenie „Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa” oferuje osobom chorym, niesamodzielnym, samotnym, starszym czy też doświadczającym przemocy w rodzinie objęcie całodobową pomocą w ramach działania Sieci Życia.

Rozwiązanie to – przycisk Sieci Życia – jest niezbędne w przypadku nagłego zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli (poprzez wciśnięcie przycisku następuje uruchomienie automatycznego, natychmiastowego wezwania pomocy). Ww. rozwiązanie daje możliwość zaalarmowania odpowiednich służb nawet wtedy, gdy dana osoba nie jest w stanie zadzwonić i powiedzieć komu i gdzie udzielenie pomocy jest niezbędne. W ramach Sieci Życia dyżurujący przez całą dobę operatorzy niezwłocznie po otrzymaniu sygnału przekazują wezwanie odpowiednim, do zasygnalizowania zagrożenia, służbom, które podejmują skuteczną interwencję.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie oraz wysłaniem zgłoszenia do Sieci Życia   mogą zwrócić się do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne o pomoc w wysłaniu zgłoszenia.

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.