Ogłoszenie o naborze wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

azbest201801

Do wniosku o usunięcie wyrobów zawierających azbest należy także dołączyć jedno z oświadczeń. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis w wersji skróconej wypełniają rolnicy, którzy w roku bieżącym oraz w dwóch poprzedzających latach nie korzystali w ogóle z pomocy de minimis. Oświadczenie w wersji dłuższej wypełniają rolnicy, którzy w bieżącym roku…

Czytaj dalej

Informacja o dofinansowaniu PFRON dla kombatantów

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 2018-01-08 420.2.2018 INFORMACJA Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach  Kościelnych w nawiązaniu do pisma PCPR 8282/2/18 z dnia 04.01.2018 r. z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie uprzejmie informuje, iż kombatanci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mają możliwość wnioskowania o dofinasowanie ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, środków…

Czytaj dalej

„Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej w Kołakach Kościelnych

zs

Szkoła Podstawowa w Kołakach Kościelnych pozyskała wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2017 r. Kwota uzyskanego wsparcia to 14 000,00 zł. W ramach programu „Aktywna tablica” szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory i głośniki. Program ma na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i…

Czytaj dalej