Nie jesteś sam! Nie zwlekaj! Zgłoś się po pomoc!

itaka_ulotka

Kołaki Kościelne, 2018-01-02 INFORMACJA Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż Fundacja ITAKA realizuje na zlecenie Ministerstwa Zdrowia projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pn. „Centrum wsparcia”, którego celem jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym. W ramach Centrum…

Czytaj dalej

Akademia Aktywności

OPS Pomoc

                                                                                                                           Kołaki Kościelne, 2017-12-27 INFORMACJA                       Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, że Instytut Badawczo – Szkoleniowy Sp. Z o.o. z siedzibą w Olsztynie w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku rozpoczął realizację projektu pt. „Akademia Aktywności” nr RPPD.07.01.00-20-0123/16, w ramach którego wsparciem zostanie objętych łącznie około…

Czytaj dalej

Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok dotyczący oczyszczalni ścieków. Gmina Kołaki Kościelne wygrała proces.

pbos

W dniu 14 grudnia 2017 r. zapadł Wyrok w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie w sprawie z powództwa Gminy Kołaki Kościelne, która dotyczyła zwrotu gwarancji ubezpieczeniowej ustanowionej na potrzeby budowy „Przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne” w związku problemami powstałymi przy wykonaniu inwestycji. W wydanym Wyroku Sąd Apelacyjny podtrzymał…

Czytaj dalej