Program Czyste Powietrze – ekodopłaty

kolektor

Program Priorytetowy  Czyste Powietrze NFOŚiGW , który realizowany będzie w latach 2018 -2029, ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Dla  przygotowania odbiorców do skorzystania z Programu Ministerstwo Środowiska prowadzi kampanię informacyjno – edukacyjną. Spotkania informacyjne, które rozpoczęły się 4…

Czytaj dalej

Konsultacje do projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i wolontariacie na 2019 r.

OPS Pomoc

Wójt Gminy Kołaki Kościelne ogłasza konsultacje do projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 r. ZAŁĄCZNIKI: Formularz do konsultacji Ogloszenie 2018 Projekt Programu wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi…

Czytaj dalej