Informacja o możliwości skorzystania ze wsparcia psychologicznego

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 20.02.2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościelna 11; 18-315 Kołaki Kościelne   INFORMACJA Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje o możliwości skorzystania  ze wsparcia psychologicznego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych w ramach projektu: „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji LGD Brama na Podlasie”, realizowanego…

Czytaj dalej

Informacja o pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych, realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 2018-02-15 INFORMACJA Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach  Kościelnych w nawiązaniu do pisma Nr DSE1-K0818-075-5-2/18 z dnia 26 stycznia 2018 r. z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uprzejmie informuje, iż w roku 2018 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań z zakresu pomocy pieniężnej…

Czytaj dalej

Rolnicy z gminy Kołaki Kościelne z wizytą na „Mazurskim AGRO SHOW Ostróda 2018”

egro-expo

W minioną Niedzielę 11 lutego odbył się wyjazd na targi rolnicze „Mazurskie Agro Show Ostróda 2018”. Organizatorem był Urząd Gminy Kołaki Kościelne a udział w nim wzięli Pan Wójt, przedstawiciele Rady Gminy, sołtysi, rolnicy oraz wszyscy zainteresowani nowościami w rolnictwie. Po drodze uczestnicy wyjazdu zatrzymali się w Katedrze Łomżyńskiej, gdzie…

Czytaj dalej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

rolnictwo

Informacja dla producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wójt Gminy Kołaki Kościelne informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami, posiadaczami zależnymi (dzierżawca) gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kołaki Kościelne, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego…

Czytaj dalej

„Bony na szkolenia” – trwa nabór do projektu

rozne

Kołaki Kościelne, 08.02.2018 r. INFORMACJA                          Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, iż od lutego 2018 r. rusza nowy nabór do projektu  „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przez…

Czytaj dalej