Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego nr GO.271.2.14.2016 prowadzonego w sprawie „Zakup pompy głębinowej do SUW Szczodruchy gm. Kołaki Kościelne”.

prawo_miniatura

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego nr GO.271.2.14.2016 prowadzonego w sprawie „Zakup pompy głębinowej do SUW Szczodruchy gm. Kołaki Kościelne” dostępne jest w załączniku poniżej. Załączniki: Załącznik 1. Ogłoszenie o wyborze oferty

Czytaj dalej

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zbliżającej się zimy 2016/2017

OPS Pomoc

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych apeluje o  wrażliwość społeczeństwa na los ludzi nie radzących sobie  z problemami życia dnia codziennego. Nie bądźmy obojętni … Z nadejściem zimy pojawiają się problemy, z którymi muszą zmierzyć się mieszkańcy naszej gminy. Posiadamy doświadczenie, jednak nigdy do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć…

Czytaj dalej

Stypendia Edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego

OPS Pomoc

Zarząd Województwa Podlaskiego informuje, że stypendia będą przyznawane według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVIII/258/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i…

Czytaj dalej

Złoty jubileusz OSP Krusze-Łubnice

krusze50lecie

Wyjątkowy- złoty jubileusz swojego istnienia 15 października 2015 r. obchodzili druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszach-Łubnicach na terenie gminy Kołaki Kościelne, której historia sięga 1966 roku. Jubileusz rozpoczął się uroczystym przemarszem pododdziałów strażackich i pocztów sztandarowych pod dowództwem druha Adama Łubnickiego oraz w akompaniamencie Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej…

Czytaj dalej

„Za pracę i okazane serce chylimy głowy w podzięce”

den2016

„Za pracę i okazane serce chylimy głowy w podzięce” Pod takim hasłem społeczność szkolna wraz z zgromadzonymi gośćmi obchodziła Święto Edukacji. Uroczystość rozpoczął pan dyrektor J. Grodzki. Powitał przybyłych gości w osobach: ks. Kanonika Z. Choromańskiego, pana wójta S. Jaworowskiego, emerytowanych nauczycieli: p. T. Gołaszewską, p. F. Grabowską, p. K.…

Czytaj dalej

Zmiana godzin przyjmowania wniosków 500+

OPS Pomoc

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, iż od dnia 03.10.2016 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), przyjmowane są  w siedzibie ośrodka, pokój nr 24, od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.          Szczegółowych informacji na temat warunków ubiegania się o świadczenie wychowawcze  można uzyskać…

Czytaj dalej