Ograniczenia liczby kursów wykonywanych przez PKS Nova S.A
prawo_miniatura

Projekty – FUNDACJA ŚWIETLIK

 

Kołaki Kościelne, 2020-03-30

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, iż FUNDACJA ŚWIETLIK z siedzibą w Warszawie stworzyła kilka projektów, które skierowane są do osób niepełnosprawnych ruchowo zamieszkujących w szczególności tereny miejsko-wiejskie i wiejskie.

Realizowane programy to:

 1. Fizjoterapia w domu – ponosi koszty zabiegów wykonywanych przez fizjoterapeutę
  w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.
 2. Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się – pomaga w doborze sprzętu rehabilitacyjnego oraz pokrywa koszty zakupu sprzętów takich jak: wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, skutery elektryczne, itp.
 3. Aktywizacja osób niepełnosprawnych – informuje o programach dla osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich.
 4. Monitoring wdrażania konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym – czuwa nad przestrzeganiem praw osób niepełnosprawnych.
 5. Ustawa za życiem z dnia 04.11.16 r. – informuje o przywilejach jakie program ze sobą niesie i by dotarł on do jak największej grupy społeczeństwa, która pracuje, wychowuje dzieci chore.
 6. Transport – zapewnia przejazd osoby niepełnosprawnej na turnusy rehabilitacyjne lub go po prostu finansuje.

Kryteria przyznawania pomocy:

– wiek podopiecznych do 75 roku życia;

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

– osoba niepełnosprawna ruchowo lub intelektualnie i ruchowo lub niewidoma (całkowicie).

 

Bliższe informacje można uzyskać:

FUNDACJA ŚWIETLIK

Ul. Konwiktorska 7/33

00-216 Warszawa

KRS: 0000666060

 

FUNDACJA odpowie na każdy e-mail, telefon lub list. Postara się pomóc każdemu z osób potrzebujących.

 

Kierownik OPS
          Dorota Bogdańska

Sporządziła:

Paula Skorowska
Ogłoszenie ASF

Ogłoszenie ASF

Urząd Gminy zgodnie z otrzymaną informacją od Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Łomży udostępnia informacje dotyczące wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).
prawo_miniatura

Koronawirus COVID-19 – Jak się chronić przed zarażeniem w gospodarstwie rolnym?

Koronawirus COVID-19

Jak się chronić przed zarażeniem w gospodarstwie rolnym?

Szanowni Rolnicy/Mieszkańcy wsi,

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rekomenduje podjęcie następujących działań, mających na celu ochronę Waszego zdrowia i życia:

 1. Zamknijcie swoje siedliska/domostwa przed osobami z zewnątrz, zamieśćcie na bramach gospodarstwa, w widocznym miejscu, informację o zakazie wstępu na teren posiadłości bez uprzedzenia i wyraźnej Waszej  zgody – Wskazane jest zamieszczenie informacji o numerze telefonu kontaktowego do właściciela gospodarstwa.
 2. Zaopatrzcie gospodarstwa w środki dezynfekcyjne na bazie alkoholu (min. 60%) oraz mydło.
 3. Regularnie i dokładnie myjcie ręce wodą z mydłem i zadbajcie o ich właściwą dezynfekcję. Każdorazowo po powrocie do domu (szczególnie po pobycie na zewnątrz posiadłości i wykonaniu obrządku zwierząt hodowlanych).
 4. Zadbajcie o regularną dezynfekcję klamek drzwi wejściowych do domu, pomieszczeń inwentarskich itd., a także klamek, kierownic, dźwigni zmiany biegów, hamulca ręcznego i innych elementów sterujących w ciągnikach i pojazdach samobieżnych, używanych w gospodarstwie rolnym.
 5. W przypadku kontaktu z osobami z zewnątrz zachowajcie bezpieczną, rekomendowaną przez służby sanitarne odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
 6. Zwróćcie szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE DOTYKAĆ dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 7. Podczas kaszlu i kichania zakrywajcie usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – następnie jak najszybciej wyrzućcie chusteczkę do zamkniętego kosza i umyjcie ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekujcie je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zwracajcie uwagę swoim bliskim i osobom z zewnątrz, aby nie kasłały i nie kichały w naszym kierunku.
 8. Zaopatrzcie się w jednorazowe rękawice nitrylowe i stosujcie je podczas pracy w gospodarstwie rolnym.
 9. Ograniczcie pożyczanie od innych rolników środków do produkcji rolnej, m.in. maszyn rolniczych.

UWAGA:

Pamiętajcie o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych i schorowanych, żyjących na wsi w oddaleniu od sklepów z żywnością, aptek czy lekarza. Pomóżmy potrzebującym sąsiadom zrobić zakupy lub wykupić leki. W kontaktach zachowajcie środki ostrożności dotyczące ochrony przed koronawirusem COVID-19, zalecane przez organy administracji rządowej, w tym Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

UWAGA: NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe!

Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem COVID-19.

Ważne!

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID-19.
Apel samorządowców z województwa podlaskiego
prawo_miniatura

Rząd wprowadza kolejne ograniczenia – walka z koronawirusem trwa

W czasie konferencji Premiera Mateusza Morawieckiego poinformowano o kolejnych obostrzeniach, które pozwolą na walkę z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa.

Premier Mateusz Morawiecki wyraził nadzieję, że wprowadzone nowych ograniczeń pozwoli na wyhamowanie przyrostu nowych zachorowań oraz przygotowania kolejnych miejsc w szpitalach dla systematycznie pojawiających się chorych.

W związku z obserwowanym wzrostem liczby osób z potwierdzeniem zakażeniem koronawirusa wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się. W komunikacji miejskiej będzie można korzystać jedynie z połowy miejsc siedzących – można będzie zajmować co drugie miejsce.

Ograniczone zostaną ograniczenia w zakresie zgromadzeń. Wyjątkiem są wydarzenia, w których uczestniczą wyłącznie członkowie rodziny. Obowiązują też ograniczenia dotychczasowe dla kin, pubów i innych lokali rozrywkowych. Minister zdrowia zaapelował o nie gromadzenie się w parkach czy placach zabaw. Należy pozostać w domach. Zakaz spotkań więcej niż dwóch osób jednocześnie nie dotyczy rodzin – nie mogą się one jednak spotykać z innymi.

Należy też zapewnić dezynfekcję miejsc klamek, bankomatów, przycisków w windach.

Minister Łukasz Szumowski poinformował, że ograniczenie kontaktów międzyludzkich jest najlepszym sposobem. Obowiązywać będzie zakaz wychodzenia z domu poza wyjściem do pracy, najbliższego sklepu i wyjściem z psem.

Ograniczenie dla Mszy św. będzie wynosiło maksymalnie 5 osób nie włączając w to osób prowadzących liturgię. W zakresie zakładów pracy musi być zachowana odległość 2 metrów od osób pracujących – w innym przypadku praca taka nie może być wykonywana.

Ograniczenie zostały wprowadzone od dziś do 11 kwietnia br.

Źródło : zambrowiacy.pl
Ogłoszenie – Msze Święte
Poszukujemy właściciela psa

Poszukujemy właściciela lub osobę chętną do zaadoptowania psa typu mieszanego, który zabłąkał się w miejscowości Gunie-Ostrów. Wiek ocenia się na około 5 miesięcy. Osobę, która rozpoznaje swojego pupila lub chciałaby go przygarnąć prosimy o kontakt telefoniczny do Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych: 86 270 30 26 w. 23, pok. nr 25.
Poszukujemy właściciela psa

Poszukujemy właściciela psa w typie Dog Kanaryjski, który zabłąkał się w miejscowości Ćwikły Krajewo. Wiek ocenia się na powyżej 3 lat. Osobę, która rozpoznaje swojego pupila lub chciałaby go przygarnąć prosimy o kontakt telefoniczny do Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych: 86 270 30 26 w.23, pok. nr 25.

 
prawo_miniatura

Informacja dotycząca uruchomienia platformy

Informacja dotycząca uruchomienia platformy

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujących, przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

Ponadto osoby, które chcą udzielać pomocy potrzebującym, za pośrednictwem ww. platformy mogą wypełnić formularz: „Ankieta – pomoc dla potrzebujących”, w którym zamieszczą swoje dane celem umożliwienia kontaktu.                                

                                                                                                                                     Kierownik OPS

                                                                                                                                  Dorota Bogdańska