sport

Bezpieczne ferie zimowe  

          W związku ze zbliżającym się wypoczynkiem zimowym dzieci i młodzieży szkolnej, który przypada w okresie od 21 stycznia do 03 lutego 2019 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzić będzie na terenie powiatu zambrowskiego nadzór nad bezpieczeństwem sanitarnym dzieci i młodzieży.

Ferie zimowe są dla dzieci i młodzieży szczególnie istotne, ponieważ pozwalają na naładowanie akumulatorów przed powrotem do szkoły. Bezpieczeństwo jest ważne tak samo w czasie ferii jak i podczas semestru szkolnego. Rodzice pracujący na pełny etat w czasie ferii zimowych najczęściej zostawiają swoje pociechy z opiekunkami, wysyłają je na dodatkowe zajęcia i zabawy do odpowiednich ośrodków lub zostawiają ze starszym rodzeństwem. W czasie ferii dzieci narażone są na szereg niebezpiecznych sytuacji, dlatego też poniżej przedstawiono zbiór rad, które mogą pomóc rodzicom i dzieciom spędzić bezpiecznie ferie.
Oto kilka z nich:

 • Nie zjeżdżajmy na sankach w pobliżu drogi oraz zbiorników wodnych;
 • W czasie zjeżdżania zachowujmy bezpieczną odległość między sankami;
 • Nie doczepiajmy sanek do samochodu;
 • Rzucając się śniegiem nie łączmy miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy kamieni oraz nie celujmy w twarz drugiej osoby;
 • Na łyżwach jeźdźmy tylko w wyznaczonych miejscach, nie ślizgajmy się po lodzie na rzece lub stawie.
 • Nie przebiegajmy przez ulicę, nie przechodźmy w miejscach niedozwolonych.
 • Bądźmy widoczni na drodze.
 • Nie strącajmy zwisających z dachów sopli.
 • Pamiętajmy o zdrowym odżywianiu.
 • Ubierajmy się odpowiednio do temperatury panującej na dworze.
 • W wolnym czasie przebywajmy na świeżym powietrzu, dbajmy o aktywność fizyczną.
 • Nie zapominajmy o podstawowych zasadach higieny.
 • Unikajmy kontaktu z osobami chorymi.
 • W przypadku wystąpienia objawów choroby zgłośmy się do lekarza.

Ponadto rodzice powinni wnikliwie zapoznać się z ofertą organizatora wypoczynku dzieci i młodzieży – rejestracja w kuratorium, wyżywienie, kwalifikacje kadry, zabezpieczenie opieki medycznej. Nie można zapomnieć o przekazaniu organizatorowi ważnych informacji dotyczących dziecka tj. przyjmowane leki, alergie itp. Szczegółowe dane dotyczące organizatorów, miejsc wypoczynku można znaleźć na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zambrowie
Irena Gorska
OPS Pomoc

Ankietę badania potrzeb osób niepełnosprawnych – ocena usług świadczonych przez Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety znajdującej się w załączniku. Chcielibyśmy dzięki niej poznać Państwa potrzeby dotyczące kontaktu z naszym urzędem. Ankieta pomoże nam lepiej świadczyć usługi, sprawniej odpowiadać na pytania i skuteczniej rozwiązywać problemy.

Informacje, które uzyskamy zostaną przekazane Wójtowi Gminy Kołaki Kościelne. Wykorzystamy je do tego, by załatwianie spraw w naszym urzędzie przebiegało jeszcze sprawniej i łatwiej.

Ankietę należy wypełnić i przesłać drogą e-mail na adres gminakolaki@op.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kołaki Kościelne

Dziękujemy.

 

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik 1. Ankieta – badanie potrzeb osób niepełnosprawnych
xmass

Zaproszenie na wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek

4 stycznia o godz. 19.00 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych organizowane jest wspólne śpiewanie kolęd. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zaprasza Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych Henryk Rakoczy.  Teksty będą wyświetlane na dużym ekranie.

Do udziału w tej inicjatywie zaprasza również nowo powstałe Koło Gospodyń Wiejskich „Kołakowianki” w Kołakach Kościelnych. Będzie to również okazja na wstąpienie w szeregi Koła. KGW „Kołakowianki” chce działać ponad podziałami i realizować wspólne działania na rzecz i dla dobra mieszkańców, będąc otwartym na wszystkich.
odpady 2018

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kołaki Kościelne na 2019 r.

odpady 2018
ugbn

Życzenia Świąteczne

ugbn
Spotkanie opłatkowe Zarządu OSP RP w Kołakach Kościelnych

 
II Sesja Rady Gminy Kołaki Kościelne (wideo + zdjęcia) [Aktualizacja]

W czwartek, 20 grudnia br., odbyła się II sesja Rady Gminy Kołaki Kościelne.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Kołaki Kościelne Anna Kulesza, która przywitała przybyłych na sesję radnych. Następnie odczytano porządek obrad i na wniosek Wójta Gminy Kołaki Kościelne Sylwestra Jaworowskiego dokonano w nim zmiany. Usunięto z porządku Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kołaki Kościelne na lata 2019-2029 i uchwałę budżetową gminy na 2019 rok. W ich miejsce wprowadzono do porządku dwa projekty uchwał – pierwsza w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej 117 w miejscowości Kołaki Kościelne oraz drugi projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o nazwie „Strefa Gospodarcza 1”. Przeciwny wprowadzeniu dwóch punktów do porządku obrad był radny Krzysztof Wasiulewski, jednak w wyniku głosowania imiennego radnych wniosek został odrzucony.

Następnie Wójt Gminy przedstawił informację o pracy Urzędu Gminy z okresu między sesjami. W dalszej części sesji radni zajęli się projektami uchwał przygotowanymi na obrady II sesji rady Gminy Kołaki Kościelne.

Radni powołali komisje w ramach Rady Gminy Kołaki Kościelne:

 • Komisja rewizyjna: Leszek Gosk, Michał Łukasz Kołakowski, Dariusz Tyborowski, Krzysztof Wiesław Wasiulewski.
 • Komisja skarg, wniosków i petycji: Dariusz Dłużniewski, Eugeniusz Krajewski, Emilia Wiśniewska.
 • Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego: Adam Gołaszewski, Mariusz Konarzewski, Anna Kulesza, Ryszard Milewski.
 • Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych: Piotr Daniel Dębek, Jolanta Konopka, Janusz Milewski, Janusz Podbielski.

Radni uchwalili również wysokość wynagrodzenia Wójta Gminy Kołaki Kościelne. Zostało ono ustalane na poziomie jak w poprzedniej kadencji: 4700 zł wynagrodzenie zasadnicze, 1900 zł dodatek funkcyjny, 35% dodatek specjalny od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w wysokości 2310 zł. Propozycję obniżenia wynagrodzenia zgłosił radny Krzysztof Wasiulewski, jednak została ona odrzucona. Ostatecznie radni przyjęli wynagrodzenie wójta na poziomie z poprzedniej kadencji.

W dalszej części sesji radni przyjęli projekt uchwały ws. obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2019 roku. W wyniku przyjętej uchwały stawka podatku rolnego została przyjęta na poziomie obecnie obowiązującym. Następny projekt uchwały dotyczył obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2019 roku. W wyniku przyjętej uchwały stawka podatku leśnego została przyjęta na poziomie obecnie obowiązującym.

Radni przyjęli też projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej. Radni przegłosowali też Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kołaki Kościelne na lata 2019-2021.

Dokonano też zmian w budżecie gminy oraz przyjęto zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2018-2029.

Następnie radni przyjęli większością głosów projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej 117 w miejscowości Kołaki Kościelne oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o nazwie „Strefa Gospodarcza 1”. W przypadku obu uchwał radni nie byli jednomyślni.

W sprawach różnych poruszono kwestię odśnieżania dróg. Zwrócono się też z prośbą o możliwość uczestniczenia w obradach sołtysów jako głosu doradczego.

Sesja zakończyła się złożeniem życzeń przez obecnych gości i zaproszeniem obecnych na Jasełka w Szkole Podstawowej w Kołakach Kościelnych.

Źródło: http://zambrowiacy.pl/info/ii-sesja-rady-gminy-kolaki-koscielne-foto-wideo/

Po sesji Rady Gminy odbyło się spotkanie opłatkowe, poprzedzone jasełkami przygotowanymi przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych.

 
bn

Podziękowanie za udział w świątecznej zbiórce żywności i artykułów gospodarstwa domowego.

Wójt Gminy Kołaki Kościelne Sylwester Jaworowski oraz Prezes Stowarzyszenia „mojaWieś” Piotr Dębek składają serdeczne podziękowania wszystkim ludziom dobrego serca za udział w świątecznej zbiórce żywności i środków czystości.
Hasłem tegorocznej akcji było „Podarujmy potrzebującym z terenu Naszej gminy godne święta”.

Zbiórka trwała od 30 listopada do 19 grudnia. Zebrane produkty zostały przekazane dla 12 najbardziej potrzebujących rodzin oraz osób samotnych z terenu naszej gminy.

Dziękujemy raz jeszcze wszystkim darczyńcom za okazane serce wobec osób potrzebujących i udział w akcji.

bn
jkn

Podsumowania sezonu rowerowego 2018 w Kołakach Kościelnych (foto)

http://zambrowiacy.pl/rekr/podsumowania-sezonu-rowerowego-2018-w-kolakach-koscielnych-foto/
rozne

Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody Kołaki Kościelne i Czachy w dniu 17.12.2018 (poniedziałek).

Dnia 17.12.2018 (poniedziałek) nastąpi przerwa w dostawie wody w Kołakach Kościelnych i Czachach od godz. 10:00 na okres ok. 4-5 godzin. Przerwa spowodowana jest koniecznością usunięcia awarii wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.