I Podlaska Gala Mleczna z wyróżnieniem dla hodowcy z terenu naszej gminy.

Mleczarstwo jest w Podlaskiem jedną z czołowych dziedzin gospodarki. Z tej okazji 21.03.2019 r. w Białymstoku odbyła się I Podlaska Gala Mleczna, której celem było wyróżnienia najlepszych hodowców z terenu województwa podlaskiego. Wydarzenie to było również skierowane na promocję polskiego rolnictwa oraz ekspozycję dynamiki zmian w polskiej hodowli bydła i produkcji mleka.

Rolników z najwyższa wydajnością krów uhonorowała Polska Federacja Producentów Bydła i Hodowców Mleka. W powiecie zambrowskim oceniane były 353 stada co daje ponad 14 tysięcy krów. Z terenu naszego powiatu nagrodę odebrał mieszkaniec gminy Kołaki Kościelne – Pan Leszek Gosk z Głodowa-Dąb. Przy średniej ilości 80 sztuk bydła jego wydajność wyniosła 11 913 kg mleka.

Podczas uroczystej gali wraz z laureatem obecny był Wójt Gminy Kołaki Kościelne  Pan Sylwester Jaworowski.  Wyróżnienie zdobyte przez Pana Leszka Gosk to także promocja terenów gminy Kołaki Kościelne, które są ukierunkowane na produkcje mleczną.

W Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne odbyło się również bezpośrednie spotkanie z Panem Leszkiem Gosk, podczas którego Pan Wójt wręczył list gratulacyjny oraz drobny upominek.
zmiana_rady

Zmiana terminu IV Sesji Rady Gminy

zmiana_rady
sesja4-2019

Termin i porządek IV Sesji Rady Gminy

sesja4-2019
OPS Pomoc

Wsparcie psychologiczne dla osób z terenu gminy Kołaki Kościelne zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Kołaki Kościelne, 20.03.2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościelna 11
18-315 Kołaki Kościelne

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje o możliwości skorzystania  ze wsparcia psychologicznego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych w ramach projektu: „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji LGD Brama na Podlasie”, realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”.

Osoby  zainteresowane, które chcą skorzystać z usług psychologa, prosimy o zgłaszanie się do tutejszego Ośrodka celem wypełnienia formularza zgłoszeniowego do dnia  28.03.2019 r.

 Kierownik :
 Dorota Bogdańska

Sporządziła:

Paula Skorowska
prawo_miniatura

Mieszkańcy sołectw z terenu gminy Kołaki Kościelne wybrali sołtysów

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku, sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie, czyli tzw. jednostce pomocniczej gminy. Jego działalność wspiera rada sołecka.

Wybory sołtysów i rad sołeckich odbywają się zwykle kilka miesięcy po wyborach samorządowych. Obecnie kadencja sołtysa trwa 5 lat. Są oni wybierani spośród nieograniczonej liczy kandydatów przez stałych, uprawnionych do głosowania mieszkańców danego sołectwa.

W przypadku naszej gminy wybory przeprowadzono w lutym i marcu. W 6 sołectwach (Ćwikły-Krajewo, Ćwikły-Rupie, Gosie Duże, Kossaki-Borowe, Krusze-Łubnice, Łubnice-Krusze)  mieszkańcy wybrali nowe osoby na sołtysów. W 4 sołectwach (Czachy-Kołaki, Ćwikły-Rupie, Gosie Małe i Kossaki-Borowe) na sołtysów wybrano osoby zasiadające również jako radni Rady Gminy Kołaki Kościelne. W Guniach-Ostrów natomiast sołtys nie został wybrany.

Poniżej przedstawiamy aktualną listę sołtysów w poszczególnych sołectwach.

L.p. Sołectwo Nazwisko i imię sołtysa
1. Cholewy – Kołomyja Jastrzębski Rafał
2. Czachy – Kołaki Dłużniewski Dariusz
3. Czarnowo – Dąb Grabowska Anna
4. Czarnowo – Undy Gołaszewski Wiesław
5. Czosaki – Dąb Kuleszczyk Dariusz
6. Ćwikły – Krajewo Wierciszewski Marek
7. Ćwikły – Rupie Konarzewski Mariusz
8. Głodowo – Dąb Krajewski Kazimierz
9. Gosie Duże Klimaszewska Wiesława
10. Gosie Małe Dębek Piotr
11. Gunie – Ostrów
12. Kołaki Kościelne Bagińska Hanna
13. Kossaki – Borowe Podbielski Janusz
14. Krusze – Łubnice Domitrz Joanna
15. Łętowo – Dąb Konopka Jan
16. Łubnice – Krusze Choińska Grażyna
17. Podłatki Duże Zalewski Zdzisław
18. Podłatki Małe Pęski Wiesław
19. Rębiszewo – Zegadły Modzelewski Andrzej
20. Sanie – Dąb Zalewski Sławomir
21. Szczodruchy Pruszkowski Andrzej
22. Wiśniówek – Wertyce Wądołowska Aneta
23. Wróble – Arciszewo Kaczyński Kazimierz
24. Zanie – Leśnica Dąbrowski Waldemardzien_soltysa

Dziś Dzień Sołtysa – Życzenia

dzien_soltysa
Dk2019

Dzień Kobiet w Kołakach Kościelnych – relacja (foto)

Prawie 150 mieszkanek z terenu gminy Kołaki Kościelne uczestniczyło w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet zorganizowanym przez Stowarzyszenie „mojaWieś” wspólnie ze Szkołą Podstawową w Kołakach Kościelnych, Urzędem Gminy Kołaki Kościelne oraz Kołami Gospodyń Wiejskich „Złote rączki” w Zaniach-Leśnicy i „Kołakowianki” w Kołakach Kościelnych. Gośćmi specjalnymi byli Pani Poseł Bernadeta Krynicka oraz Pan Poseł Mieczysław Baszko. W uroczystości uczestniczył również Wójt Gminy Sylwester Jaworowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej Henryk Rakoczy oraz Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP Pan Adam Łubnicki.

Program spotkania był bardzo rozbudowany. Całość rozpoczęła się od powitania gości przez przedstawicieli Stowarzyszenie „mojaWieś” – Pana Piotr Dębek i Pana Kamila Sierzputowskiego oraz przemówień okolicznościowych Pana Wójta Sylwestra Jaworowskiego, Pani Poseł Bernadety Krynickiej, Pana Posła Mieczysława Baszko i Pana Dyrektora Szkoły Henryka Rakoczego. Następnie przed zebranymi wystąpili uczniowie z przedstawieniem pt. „Kobieta przez wieki”. Kolejnym punktem była prelekcja Pani Wandy Wiśniewskiej pn. „Stoły Wielkanocne”. Zebrani mieli również możliwość zapoznania się z podstawowymi krokami tańca Zumba, a nawet próby jej zatańczenia. W między czasie najmłodszymi mieszkankami naszej gminy zajmowali się animatorzy.  Zwieńczeniem uroczystości był występ wokalny Pani Marioli Lutostańskiej oraz akordeonowy Państwa Tomaszewskich.

Przez cały czas Panie miały możliwość rozmów przy kawie. Pyszne ciasta na słodki stół przygotowały członkinie Kół Gospodyń. Dostępny był również profesjonalny drinkbar. W trakcie spotkania odbyły się również kiermasz książek oraz przygotowanych przez uczniów  ozdób wielkanocnych.

Podczas Spotkania wszystkie Panie otrzymały tulipany, które wręczyła Pani Poseł Bernadeta Krynicka i Pan Poseł Mieczysław Baszko oraz róże wręczane przez Pana Wójta Sylwestra Jaworowskiego, Pana Dyrektora Henryka Rakoczego, Panów Piotr Dębek i Kamila Sierzputowskiego ze Stowarzyszenie „mojaWieś”.

Liczymy, że taka forma wspólnych obchodów Dnia Kobiet, będzie kolejnym wydarzeniem kierowanym do wszystkich mieszkańców które zagości na stałe w kalendarzu wydarzeń obchodzonych w Naszej gminie.
Dzien_kobiet_zyczenia

Dziś Dzień Kobiet


Dzien_kobiet_zyczenia

W dniu 8 marca z inicjatywy Pana Wójta Sylwestra Jaworowskiego oraz pracowników w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne odbyło się krótkie spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Dla Pań pracujących w Urzędzie przygotowane zostały róże oraz drobny słodki podarunek.

Mamy nadzieję, że humor i optymizm wyniesiony ze spotkania będzie towarzyszył Pracownicom naszego Urzędu przez cały rok.

 
szkolenie

Zaproszenie na szkolenie dla rolników w dniu 13.03.2019

szkolenie
Zmiana terminów wyboru sołtysów w miejscowościach Gunie-Ostrów, Kołaki Kościelne oraz Wiśniówek-Wertyce