Ogłoszenie o naborze wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

azbest201801

Do wniosku o usunięcie wyrobów zawierających azbest należy także dołączyć jedno z oświadczeń. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis w wersji skróconej wypełniają rolnicy, którzy w roku bieżącym oraz w dwóch poprzedzających latach nie korzystali w ogóle z pomocy de minimis. Oświadczenie w wersji dłuższej wypełniają rolnicy, którzy w bieżącym roku…

Czytaj dalej

„Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej w Kołakach Kościelnych

zs

Szkoła Podstawowa w Kołakach Kościelnych pozyskała wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2017 r. Kwota uzyskanego wsparcia to 14 000,00 zł. W ramach programu „Aktywna tablica” szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory i głośniki. Program ma na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i…

Czytaj dalej

Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok dotyczący oczyszczalni ścieków. Gmina Kołaki Kościelne wygrała proces.

pbos

W dniu 14 grudnia 2017 r. zapadł Wyrok w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie w sprawie z powództwa Gminy Kołaki Kościelne, która dotyczyła zwrotu gwarancji ubezpieczeniowej ustanowionej na potrzeby budowy „Przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne” w związku problemami powstałymi przy wykonaniu inwestycji. W wydanym Wyroku Sąd Apelacyjny podtrzymał…

Czytaj dalej

Afrykański pomór świń i ptasia grypa – materiały informacyjne

asf

Województwo podlaskie jest regionem szczególnie ciężko dotkniętym ASF, dlatego też niezwykle istotne jest respektowanie zasad bioasekuracji, które zmniejszą ryzyko rozprzestrzeniania się chorób. Nie należy zapominać również, że cyklicznie – wraz z migracjami ptaków – wzrasta ryzyko związane z wystąpieniem ptasiej grypy. Dla Państwa wygody Urząd Marszałkowski zebrał ważne materiały, z…

Czytaj dalej