Nieodpłatna pomoc prawna – Komunikat
Powszechny Spis Rolny 2020

Urząd Gminy Kołaki Kościelne informuje, iż od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju będzie realizowany Powszechny Spis Rolny 2020. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem,które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służyć będą władzom lokalnym  i centralnym do podejmowania decyzji strategicznych,opartych na analizie danych.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

  • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej;
  • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
  • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: https://bialystok.stat.gov.pl/aktualnosci/powszechny-spis-rolny-2020,126,1.html
prawo_miniatura

Unieważnienie postępowania

ZAŁĄCZNIKI:
Biblioteka Publiczna w Kołakach Kościelnych wznawia działanie. Obowiązują nowe zasady

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŁAKACH KOŚCIELNYCH
zaprasza Czytelników do wypożyczania książek

Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne wznowiła od 4 maja 2020 r. wypożyczanie książek. Zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej odnośnie wznowienia działalności bibliotek informujemy, że nasza biblioteka będzie działała według następujących zasad:
1. Przed wejściem do biblioteki Czytelnik ma obowiązek zasłonięcia nosa i ust(maseczka lub chusta itp.)
2. Po wejściu do biblioteki Czytelnik ma obowiązek odkażenia rąk lub założenia rękawiczek.
3. Stanowisko do wypożyczania książek znajduje się tuż przy wejściu do biblioteki. Jest ono wyposażone zgodnie z wymogami epidemiologicznymi.
4.Zwrócone książki po wypisaniu z konta Czytelnika zostaną poddane 14 dniowej kwarantannie! Po tym czasie zostaną włączone do księgozbioru biblioteki.
5. Wolny dostęp do książek zostaje ograniczony! Książki podaje bibliotekarz!
6. W bibliotece może przebywać równocześnie 1 czytelnik.

ZACHOWAJMY OBOWIĄZUJĄCE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.
Plan awaryjny – jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, iż Biuro rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” opracowało publikację pn. „OSOBISTY PLAN AWARYJNY dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa”.  Poradnik zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe oraz informacje jak osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo  i zniwelować potencjalne ryzyko. Dostępny jest pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii

 
Komunikat do mieszkańców wsi Czarnowo Undy!

Komunikat do mieszkańców wsi Czarnowo Undy!

W związku z przesłanym komunikatem z Urzędu Gminy w Kuleszach Kościelnych informujemy mieszkańców wsi Czarnowo Undy, że będzie prowadzona dezynfekcja wody dostarczanej przez wodociąg Czarnowo Biki. Skutkować to będzie pogorszeniem jej właściwości organoleptycznych (w szczególności zapachu i smaku). Do czasu zapewnienia wymaganej jakości mikrobiologicznej wody (bez konieczności jej dezynfekcji) zaleca się przegotować ją przed spożyciem, do przygotowania potraw spożywanych na surowo, do mycia owoców, naczyń kuchennych oraz mycia zębów. W przypadku noworodków i osób chorych o osłabionej odporności wskazane jest również używanie wody przegotowanej do mycia. W załączeniu pełna treść komunikatu.
Informacja dla uczniów i rodziców dotycząca oferty edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021

Informacje dotyczące oferty edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021 dostępne są na stronie internetowej:

https://informator.kuratorium.bialystok.pl/wykaz.aspx
Dzień Strażaka – Życzenia
„Kupuj świadomie – POLSKI PRODUKT”
2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który obchodzimy 2 maja, to Nasze Święto Narodowe niosące w sobie przesłanie ku czci oraz popularyzowaniu wiedzy o symbolach narodowych i polskiej tożsamości. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych w Polsce. Ustanowiono je w 2004 r. ustawą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2004. Jest to również stała uroczystość obchodzona w naszej Gminie.

Z wielkim żalem zmuszeni jesteśmy odwołać tegoroczne obchody Dnia Flagi w Kołakach Kościelnych. Czynimy to z wielkim smutkiem, gdyż uroczystość ta wpisała się już na stałe w kalendarzu wydarzeń w naszej gminie. Powodem tej decyzji jest aktualna sytuacja w całym kraju, związana z epidemią koronawirusa. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa krótki materiał filmowy, obrazujący jak Gmina Kołaki Kościelne świętowała Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w ostatnich latach. W ten sposób pragniemy oddać cześć i chwałę naszym narodowym barwom biało-czerwonym – symbolowi naszego państwa. Nasza gmina choć jest jedną z najmniejszych gmin to zawsze w szczególny sposób obchodzi wszelkie rocznice i święta patriotyczne. Społeczeństwo Kołak Kościelnych ze szczególną pieczołowitością podchodzi do miejsc pamięci narodowej. Wszystkim Państwu życzę przyjemnych wrażeń i wspomnień podczas oglądania filmu. Oby ten krótki materiał filmowy wprowadził nas w patriotyczny nastrój świętowania. Niech żyje Polska!” – powiedział Wójt Gminy Kołaki Kościelne Sylwester Jaworowski

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom, społeczności miejscowej, przedstawicielom władz samorządowych, związkowych, partyjnych, przedstawicielom uczelni, instytucji i zakładów pracy za uczestnictwo w obchodach Dnia Flagi w ubiegłych latach. Jest to wyraz Naszego patriotyzmu i szacunku do Ojczyzny.