Konsultacje do projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i wolontariacie na 2019 r.

OPS Pomoc

Wójt Gminy Kołaki Kościelne ogłasza konsultacje do projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 r. ZAŁĄCZNIKI: Formularz do konsultacji Ogloszenie 2018 Projekt Programu wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi…

Czytaj dalej

Kontrole Kuratorium Oświaty w Szkole w Kołakach Kościelnych – odpowiedź na wniosek mieszkańców

prawo_miniatura

W związku z prośbami mieszkańców Gminy Kołaki Kościelne, dotyczącymi opublikowania wyników kontroli przeprowadzonych w ciągu ostatnich lat w Szkole Podstawowej (były Zespół Szkół) im. Abp. Romualda Jałbrzykowskiego w Kołakach Kościelnych , przedstawiamy poniżej główne uchybienia jakie stwierdzili podczas licznych kontroli wizytatorzy z Kuratorium Oświaty. W dniach od 24-03-2014r. do 04-04-2014r.…

Czytaj dalej