Dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej

Biskup łomżyński Janusz Stepnowski zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszy Świętej. Decyzja obowiązuje do 29 marca. Dyspensa obowiązuje osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieci i młodzież szkolną oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi…

Czytaj dalej

Informacja przygotowana na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla branży handlowej w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

prawo_miniatura

Warszawa, 10.03.2020 r. Informacja przygotowana na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla branży handlowej w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem   W obiektach handlowych zaleca się: Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra). Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych. Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów handlowych…

Czytaj dalej

Dzień Sołtysa – Życzenia

Sołtysom z terenu Gminy Kołaki Kościelne pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia pomyślności, spełnienia planów i zamierzeń w życiu osobistym oraz wytrwałości i zadowolenia w wypełnianiu obowiązków Sołtysa. Jednocześnie pragnę podziękować za trud Państwa codziennej pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności. Wójt Gminy Kołaki Kościelne Sylwester Jaworowski

Czytaj dalej

Informacje dotyczące Punktu konsultacyjno – informacyjnego dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 2020-03-09 420.14.2020 INFORMACJA               Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych w związku z pismem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie Nr PCPR.46.1.2020 z dnia 03.03.2020 r. uprzejmie informuje, iż w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie funkcjonuje Punkt konsultacyjno – informacyjny dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz…

Czytaj dalej