Tlenek węgla to cichy zabójca – sprawdzajmy przewody kominowe i wentylacyjne!

osp

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, umiera lub ulega podtruciu kilkaset osób. Okres jesienno-zimowym, w domach, to czas kiedy w pełni użytkujemy urządzenia grzewcze. Problemem mogą okazać się wadliwe, nieszczelne lub zatkane przewody kominowe i wentylacyjne, których złe użytkowane podwyższa ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem. Czad nazywany…

Czytaj dalej

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zbliżającej się zimy 2016/2017

OPS Pomoc

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych apeluje o  wrażliwość społeczeństwa na los ludzi nie radzących sobie  z problemami życia dnia codziennego. Nie bądźmy obojętni … Z nadejściem zimy pojawiają się problemy, z którymi muszą zmierzyć się mieszkańcy naszej gminy. Posiadamy doświadczenie, jednak nigdy do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć…

Czytaj dalej

Stypendia Edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego

OPS Pomoc

Zarząd Województwa Podlaskiego informuje, że stypendia będą przyznawane według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVIII/258/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i…

Czytaj dalej

Złoty jubileusz OSP Krusze-Łubnice

krusze50lecie

Wyjątkowy- złoty jubileusz swojego istnienia 15 października 2015 r. obchodzili druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszach-Łubnicach na terenie gminy Kołaki Kościelne, której historia sięga 1966 roku. Jubileusz rozpoczął się uroczystym przemarszem pododdziałów strażackich i pocztów sztandarowych pod dowództwem druha Adama Łubnickiego oraz w akompaniamencie Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej…

Czytaj dalej

„Za pracę i okazane serce chylimy głowy w podzięce”

den2016

„Za pracę i okazane serce chylimy głowy w podzięce” Pod takim hasłem społeczność szkolna wraz z zgromadzonymi gośćmi obchodziła Święto Edukacji. Uroczystość rozpoczął pan dyrektor J. Grodzki. Powitał przybyłych gości w osobach: ks. Kanonika Z. Choromańskiego, pana wójta S. Jaworowskiego, emerytowanych nauczycieli: p. T. Gołaszewską, p. F. Grabowską, p. K.…

Czytaj dalej