Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 2016-07-26 INFORMACJA Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż Stowarzyszenie Ruch Rozwoju Regionu „RuRoRe” w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 12, 18-315 Kołaki Kościelne od miesiąca sierpnia 2016 r. planuje dystrybucję żywności w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016 (sierpień 2016- czerwiec 2017) ze Stowarzyszenia…

Czytaj dalej

INFORMACJA dotycząca bezpłatnych przeglądów oraz dobrowolnych płatnych serwisów przydomowych oczyszczalni ścieków wykonywanych prze Autoryzowany Serwis Sotralentz.

rozne

Kołaki Kościelne, dnia 26 lipca 2016 r.   INFORMACJA dotycząca bezpłatnych przeglądów oraz dobrowolnych płatnych serwisów przydomowych oczyszczalni ścieków wykonywanych prze Autoryzowany Serwis Sotralentz.                                                                                                                                                              W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi bezpłatnych przeglądów oraz dobrowolnych płatnych serwisów przydomowych oczyszczalni ścieków wykonywanych prze Autoryzowany Serwis Sotralentz Urząd Gminy Kołaki…

Czytaj dalej

Informacja o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku gradu.

rolnictwo

Urząd Gminy Kołaki Kościelne informuje  o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku gradu, celem sporządzenia zbiorczego wniosku do Wojewody Podlaskiego z prośbą  o powołanie Komisji do spraw szkód w gospodarstwach rolnych. Poszkodowani Rolnicy z Gminy Kołaki Kościelne mogą składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku gradu. Wzory dokumentów składanych przez rolników  można pobrać w Urzędzie…

Czytaj dalej

„Dzwonek na obiad”- stypendia

OPS Pomoc

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do włączenia się w akcję dożywania dzieci w szkołach. Ruszyła kolejna odsłona programu „Dzwonek na obiad” fundacji „Być Bardziej”. O stypendium obiadowe mogą ubiegać się rodziny, których miesięczny dochód netto nie przekracza 800 złotych na jedną osobę. Aby zgłosić swój udział należy przesłać wniosek dostępny na…

Czytaj dalej

Oferty pracy z dnia 19.07.2016 r.

PUP

Oferty pracy dla osób bezrobotnych Zambrów, 19.07.2016 r. Oferty pracy dla osób bezrobotnych Palacz – staż pracy w zawodzie wymagany, aktualne uprawnienia lub możliwość aktualizacji, -praca przy kotle miałowym, obsługa kotła technologicznego; produkcja pary; Eko-Stok Górskie Ponikły-Stok 50. tel.503 080 352. Pracownik produkcji– praca przy obsłudze linii technologicznej do utylizacji odpadów;…

Czytaj dalej

Zostań Partnerem Karty Dużej Rodziny- formularz zgłoszeniowy dla przedsiębiorców

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, dn. 18.07.2016 r. Informacja Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje,  iż Wojewoda Podlaski w dniu 11 lutego 2016 r. podpisał z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej porozumienie upoważniające do zawierania umów z podmiotami funkcjonującymi na terenie województwa podlaskiego, które podejmą działania na rzecz rodzin wielodzietnych,…

Czytaj dalej

Konkurs „Żniwa mogą być bezpieczne” – 2016

traktor_krus

Jak każdego roku pod koniec lipca przychodzi czas na zebranie plonów całorocznej pracy rolników. Szczególnie ważne jest dla wszystkich obsługujących kombajny, prasy do słomy czy środki transportu zachowanie zasad bezpieczeństwa pracy, co zapobiega nieszczęśliwym zdarzeniom jakimi są wypadki w rolnictwie. Różnego typu urazy powodują co roku u wielu rolników utratę…

Czytaj dalej