Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zbliżającej się zimy 2016/2017

OPS Pomoc

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych apeluje o  wrażliwość społeczeństwa na los ludzi nie radzących sobie  z problemami życia dnia codziennego. Nie bądźmy obojętni … Z nadejściem zimy pojawiają się problemy, z którymi muszą zmierzyć się mieszkańcy naszej gminy. Posiadamy doświadczenie, jednak nigdy do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć…

Czytaj dalej

Stypendia Edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego

OPS Pomoc

Zarząd Województwa Podlaskiego informuje, że stypendia będą przyznawane według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVIII/258/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i…

Czytaj dalej

Złoty jubileusz OSP Krusze-Łubnice

krusze50lecie

Wyjątkowy- złoty jubileusz swojego istnienia 15 października 2015 r. obchodzili druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszach-Łubnicach na terenie gminy Kołaki Kościelne, której historia sięga 1966 roku. Jubileusz rozpoczął się uroczystym przemarszem pododdziałów strażackich i pocztów sztandarowych pod dowództwem druha Adama Łubnickiego oraz w akompaniamencie Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej…

Czytaj dalej

„Za pracę i okazane serce chylimy głowy w podzięce”

den2016

„Za pracę i okazane serce chylimy głowy w podzięce” Pod takim hasłem społeczność szkolna wraz z zgromadzonymi gośćmi obchodziła Święto Edukacji. Uroczystość rozpoczął pan dyrektor J. Grodzki. Powitał przybyłych gości w osobach: ks. Kanonika Z. Choromańskiego, pana wójta S. Jaworowskiego, emerytowanych nauczycieli: p. T. Gołaszewską, p. F. Grabowską, p. K.…

Czytaj dalej

Złoty Jubileusz

zlote_gody

Jedenaście par w gminie Kołaki Kościelne świętowało w tym roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Tak zwane „Złote Gody” celebrowano w sobotę 08.10.2016 roku podczas uroczystego spotkania. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą. Po Mszy Świętej  Jubilaci przeszli do sali Świetlicy Wiejskiej, gdzie odebrali od Wójta Gminy Kołaki Kościelne Sylwestra Jaworowskiego przyznane…

Czytaj dalej