sport

KONKURS „ŹRÓDŁO RODZINNEJ MOCY TO ŚWIĘTA BEZ PRZEMOCY”

Szkoła Podstawowa w Kołakach Kościelnych

Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży. Publiczna Szkoła Podstawowa w

oraz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych

ogłaszają konkurs plastyczny na pracę o tematyce:

„ŹRÓDŁO RODZINNEJ MOCY to ŚWIĘTA BEZ PRZEMOCY”

 

1.Celem konkursu jest:

– zwiększenie świadomości w zakresie wiedzy o przemocy w rodzinie obejmujące wszelkie odmiany złego traktowania tych członków rodziny, którzy nie są w stanie skutecznie się bronić,

– promowanie właściwych relacji w rodzinie,

– zapobieganie niewłaściwym zachowaniom w szkole i w domu.

 

 1. Uczestnicy konkursu:

Uczestnikami konkursu są uczniowie Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych oraz Szkoły Podstawowej w Szczodruchach.

 

 1. Zakres  tematyczny:

Tematem konkursu jest wykonanie przez uczniów pracy plastycznej związanej z problematyką dostrzegania objawów przemocy w rodzinie i odwadze przeciwstawienia się jej oraz promowanie właściwych relacji wśród członków rodziny.

 

 1. Zadania dla uczestników konkursu:

Do konkursu należy zgłaszać prace plastyczne:

 1. zgodne tematycznie z ideą konkursu.
 2. w technikach dowolnych (oprócz naklejanych gotowych i łatwo kruszących się elementów)
 3. c. format : A 4 lub A 3

 

 1. Zasady konkursu

Każdy uczestnik może przekazać na konkurs tylko 1 pracę plastyczną.

Prace będą przyjmowane do 10 grudnia 2018r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych.

Wyłonienie zwycięzców konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 22 grudnia 2018 r.

Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko, szkołę oraz klasę.

 

 1. Zasady oceny prac i przyznawania nagród:

Jury powołane przez organizatorów dokona oceny prac w czterech kategoriach wiekowych:

– kategoria pierwsza – Kl. 0 – II

– kategoria druga – Kl. III – IV

– kategoria trzecia – Kl. V-VII

– kategoria czwarta – uczniowie klasy VIII i gimnazjum.

Ocena prac będzie dotyczyć w szczególności:

– zgodności z tematyką

– inwencji i pomysłowości prezentacji tematyki

– ogólnego wrażenia estetycznego

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dostępny jest w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych i Szkoły Podstawowej  w Szczodruchach oraz na stronach internetowych: www.zskolaki.superszkolna.pl, www.szczodruchy.sosedukator.pl oraz na stronie www.kolaki.pl w zakładce Jednostki Organizacyjne – Ośrodek Pomocy Społecznej.

Nagrody rzeczowe i dyplomy zostaną wręczone w wyznaczonym przez organizatora miejscu i czasie, o którym laureaci zostaną powiadomieni.

ZAPRASZAMY!

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. ZGODA NA KONKURS 2018OPS Pomoc

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zbliżającej się zimy 2018/2019

Kołaki Kościelne, 2018-10-11

 

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zbliżającej się zimy 2018/2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych apeluje o  wrażliwość społeczeństwa na los ludzi nie radzących sobie  z problemami życia dnia codziennego. Nie bądźmy obojętni …

Z nadejściem zimy pojawiają się problemy, z którymi muszą zmierzyć się mieszkańcy naszej gminy. Posiadamy doświadczenie, jednak nigdy do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć jakie anomalia pogodowe będą w danym okresie zimowym i jakie czekają nas z tym związane zagrożenia.

Świadomi faktu musimy być wyczuleni na pomoc dla drugiego człowieka udzielając sobie wzajemnej informacji by skutecznie i szybko zadziałać:

 • zgłaszanie osób, które w okresie zimowym przebywają i nocują  w miejscach nieogrzewanych

Prosimy wszelkie niepokojące informacje zgłaszać do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej osobiście lub telefonicznie.

Wykaz instytucji udzielającej pomocy i informacji:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej  w  Kołakach  Kościelnych,  ul.  Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne,  tel. 86 270 30 39,
  • Komenda  Powiatowa Policji w Zambrowie, ul. Al. Wojska Polskiego 4a, 18-300 Zambrów, tel.  86 474 19 00

Formy pomocy oraz kryteria uprawniające do otrzymania pomocy zostały zamieszczone na stronie internetowej:

www. kolaki.pl- jednostki organizacyjne-  Ośrodek  Pomocy  Społecznej-  świadczenia –pomoc społeczna.

Strona  internetowa  z  wykazem  placówek udzielających wsparcia osobom bezdomnym na terenie województwa podlaskiego:
www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/wykaz-placowek-zapewniajacych-wsparcie-osobom-bezdomnym/wojewodztwo-podlaskie/

 

Ponadto dzwoniąc na niżej wymieniony telefon można uzyskać pomoc oraz informacje o miejscach z ciepłym posiłkiem, noclegiem i odzieżą. http://mopslapy.pl/uploads/2018/02/3139_Kopia%20osrodki_wsparcia_doraznego_dla_bezdomnych_20171031.pdf

112     NUMER ALARMOWY

800 444 989     INFOLINA WCZK
OPS Pomoc

Bazy teleadresowe instytucji, podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Służby realizujące działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 

Źródło: http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/Przeciwdzialanie+przemocy+w+rodzinie/Służby+realizujące+działania+w+zakresie+przeciwdziałania+przemocy+w+rodzinie/default.htmOPS Pomoc

„PIKNIK RODZINNY” w Czerwonym Borze

W dniu 23 czerwca 2018 r. odbył się XVIII Piknik Rodzinny w Czerwonym Borze, zorganizowany przez Stowarzyszenie „SZANSA”, Fundację „Szansa dla Ciebie” oraz Bursę Szkolną Nr 1 w Zambrowie. Piknik organizowany był w ramach XVI Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem: „RODZINA, MIŁOŚĆ, WSPARCIE I TRADYCJA”.

Ośrodek pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych po raz kolejny zorganizował wyjazd rodzin z terenu gminy na piknik. W pikniku wzięło udział 41 mieszkańców gminy (w tym 28 dzieci).

Uczestnicy „Pikniku Rodzinnego” mogli wspólnie bawić się i biesiadować na wolnym powietrzu oraz skorzystać z bezpłatnych badań poziomu cukru, cholesterolu, zmierzyć ciśnienie krwi. Wśród atrakcji dla dzieci były między innymi: zjeżdżalnie, malowanie twarzy, wata cukrowa.
OPS Pomoc

Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego będą przyjmowane:

– elektronicznie od 1 lipca 2018 r.

– tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30, pokój nr 24.

Szczegółowa informacja dotycząca terminów składania wniosków

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Termin składania wniosków elektronicznych

Termin składania wniosków tradycyjnych (papierowych)

Od 1 lipca 2018 r.

Od 1 sierpnia 2018 r.

Terminy realizacji wniosków

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

nastąpi do 31 października 2018 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 września 2018 r. do 30 września 2018 r.

nastąpi do 30 listopada 2018 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 października 2018 r. do 31 października 2018 r.

nastąpi do 31 grudnia 2018 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

nastąpi do 31 stycznia 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

nastąpi do 28 lutego 2019 r.

ZASIŁKI RODZINNE WRAZ Z DODATKAMI
SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Termin składania wniosków elektronicznych

Termin składania wniosków tradycyjnych (papierowych)

Od 1 lipca 2018 r.

Od 1 sierpnia 2018 r.

Terminy realizacji wniosków

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

nastąpi do 30 listopada 2018 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 września 2018 r. do 31 października 2018 r. nastąpi

do 31 grudnia 2018 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

nastąpi do 28 lutego 2019 r.

 

Wnioski w wersji elektronicznej mogą być składane za pośrednictwem:

 • PUE ZUS,
 • Emp@tia empatia.mpips.gov.pl,
 • ePUAP oraz
 • wybranych systemów bankowych.

 

 

Kierownik OPS

Dorota Bogdańska
OPS Pomoc

Świadczenie „Dobry start” dla ucznia

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane:

– elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz za pośrednictwem banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną,

– tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2018 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Wnioski wraz z załącznikami będzie można pobrać ze strony internetowej https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30, pokój nr 24.

Pierwszym rokiem realizacji programu „Dobry start” jest rok 2018 r. i obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Świadczenie przysługuje w kwocie 300 zł i przyznawane będzie na każde uczące się dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się. Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:

– 20. roku życia,

– 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30, pokój nr 24.

Kierownik OPS

Dorota Bogdańska
piknik

Zaproszenie na XVIII Piknik Rodzinny w Czerwonym Borze

piknik

Rodziny z terenu gminy Kołaki Kościelne zainteresowane wzięciem udziału w ww. przedsięwzięciu, prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, 18-315 Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11
w godz. 7.30-15.30 do dnia 22 czerwca 2018 r. włącznie.
prawo_miniatura

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W OPS KOŁAKI KOŚCIELNE

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych jest: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych za pomocą adresu: pstankowski@ug.kolaki.wrotapodlasia.pl.

3.  Administrator danych osobowych – Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Kołaki Kościelne.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12.  Pani/Pana dane nie będą profilowane.
popz

Szkolenia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Suwałki, 20.04.2018

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kołakach Kościelnych

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2017, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych
i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca 20 czerwca 2018 roku w Stowarzyszeniu Ruch Rozwoju Regionu w Kołakach Kościelnych, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, makaron kukurydziany, ryż biały, kaszę gryczaną, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, buraczki wiórki, gulasz wieprzowy z warzywami , filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy, cukier biały, olej rzepakowy.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą zapewnić sobie i/lub rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. W ramach programu, osoby spełniające kryteria ustawy o pomocy społecznej, będą mogły otrzymać nieodpłatne wsparcie na dwóch płaszczyznach:

 • w postaci artykułów spożywczych lub posiłków,
 • w postaci udziału w warsztatach kulinarnych, warsztatach dietetycznych oraz warsztatach edukacji ekonomicznej.

Zarówno pomoc udzielana w formie produktów spożywczych, jak i zajęcia oraz warsztaty edukacyjne, mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób potrzebujących, włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej) oraz wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Harmonogram szkoleń prowadzonych w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2017 zamieszczony jest na stronie Stowarzyszenia Bank Żywności Suwałki – Białystok pod adresem:

http://suwalki.bankizywnosci.pl/program_fead.php

 

W kwietniu 2018 r. zaplanowane są następujące warsztaty:

 

 

DATA GODZ. Miejsce warsztatów Tematyka warsztatów Trener
 

25.04.2018.

 

15:40-17:10

17:15-18:45

15:40-17:10

17:15-18:45

 

 

Świetlica Wiejska w Kołakach Kościelnych

 

Kulinarny

Kulinarny

Niemarnowanie

Niemarnowanie

 

 

Bożena Kuryś

Bożena Kuryś

Mirosława Krawczyk

Mirosława Krawczyk

Z poważaniem,
Prezes
Romuald Turczyński
pokrz.

Dyżur Doradcy ds. Osób Pokrzywdzonych

pokrz.