OPS Pomoc

Wsparcie psychologiczne dla osób z terenu gminy Kołaki Kościelne zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Kołaki Kościelne, 20.03.2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościelna 11
18-315 Kołaki Kościelne

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje o możliwości skorzystania  ze wsparcia psychologicznego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych w ramach projektu: „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji LGD Brama na Podlasie”, realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”.

Osoby  zainteresowane, które chcą skorzystać z usług psychologa, prosimy o zgłaszanie się do tutejszego Ośrodka celem wypełnienia formularza zgłoszeniowego do dnia  28.03.2019 r.

 Kierownik :
 Dorota Bogdańska

Sporządziła:

Paula Skorowska
spes

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

spesProgram Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin – jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina.

Wnioski przyjmujemy do dnia 30 marca 2019 roku

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego
1% KRS: 00000 14574
Katowice ∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80
www.spes.org.pl ∙ e-mail: spes@spes.org.pl
OPS Pomoc

Informacja Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

INFORMACJA

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach  Kościelnych w nawiązaniu do pisma Nr DSE1-K0818-075-4-2/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. z 12uprzejmie informuje, iż w roku 2019 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych, realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Ww. osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc dostępne są na stronie internetowej Urzędu (www.kombatanci.gov.pl).

 

KIEROWNIK

Dorota Bogdańska

 
OPS Pomoc

Informacja o ośrodkach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Kołaki Kościelne, 2019-02-05

Informacja o ośrodkach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych  zachęca osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin do skorzystania ze wsparcia ośrodków, świadczących nieodpłatną pomoc prawną, psychologiczną, materialną i rzeczową na terenie województwa podlaskiego.

OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM  W ŁOMŻY
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT prowadząc Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin, a także świadków i osób im najbliższych do skorzystania z naszej nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia nieodpłatnie:

 • pomoc prawną*,
 • pomoc psychologiczną*,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację*,
 • pomoc tłumacza j. obcego i tłumacza migowego*,
 • wsparcie doradcy zawodowego oraz specjalisty w zakresie pozyskiwania środków finansowych,
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym,
 • pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
 • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,
 • pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • finansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych dla małoletnich,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,
 • pokrywanie kosztów zakupu urządzeń i wyposażenia,
 • pomoc opiekuna pokrzywdzonego.

Zapewniamy pokrzywdzonemu bezpłatność w uzyskaniu wsparcia oraz dyskrecję w zakresie świadczonej pomocy psychologicznej, prawnej i finansowej.

 Telefoniczna Poradnia dla Pokrzywdzonych Przestępstwem CZYNNA CAŁĄ DOBĘ 

tel. 884 657 604

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zadzwoń lub zgłoś się pod jeden z niżej podanych adresów:

 

1)  OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM  W ŁOMŻY

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji I Rynku Pracy
18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 113
kom. 884 657 604
e-mail: pokrzywdzeni.lomza@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek: 12.00-20.00
Wtorek – piątek: 09.00 – 16.00
Sobota 8.00-12.00

 2) LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W ZAMBROWIE

Stowarzyszenie Abstynenta „Ostoja”
18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3
kom. 518 595 707
e-mail:pokrzywdzeni.zambrow@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek: 16.00-18.00
Czwartek: 16.00-18.00

 3) LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM 

Starostwo Powiatowe
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A
kom. 518 595 676
e-mail: pokrzywdzeni.wysokie@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Wtorek: 15.30-16.30
Środa: 15.30-16.30
Czwartek: 15.30-16.30
Piątek: 15.30-16.30

4)  LOKALNY PUNKT  POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W PIĄTNICY 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy
18-421 Piątnica, ul. Stawiskowska 10
kom. 518 595 704
e-mail: pokrzywdzeni.piatnica@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Wtorek: 15.30-17.30
Czwartek: 15.30-17.30

 

 5) LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W KOLNIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5
kom. 518 595 708
e-mail:pokrzywdzeni.kolno@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Środa: 08.00-10.00
Piątek: 08.00-10.00

 6) LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W GRAJEWIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6
kom. 518 595 672
e-mail:pokrzywdzeni.grajewo@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Wtorek: 12.00-14.00
Czwartek: 12.00-14.00

*Pomoc prawna i psychologiczna udzielana jest po wcześniejszym umówieniu wizyty.
*Pomoc tłumacza migowego, tłumacza języka obcego/tłumacza migowego oraz mediatora organizowana jest po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości
OPS Pomoc

Warsztaty Kulinarne dla uczestników Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
OPS Pomoc

Dofinansowania ze środków PFRON dla kombatantów

Kołaki Kościelne, 2019-01-11

420.3.2019

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach  Kościelnych w nawiązaniu do pisma PCPR 8282.2.19 z dnia 03.01.2019 r. z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie uprzejmie informuje, iż kombatanci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mają możliwość wnioskowania  o dofinansowania ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, środków ortopedycznych i pomocniczych, likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych, architektonicznych oraz do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Powyższe wnioski można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 lub telefonicznie (86 270 30 39).

 

 

 KIEROWNIK

Dorota Bogdańska
OPS Pomoc

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym modyfikacji uległ wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu – aby umożliwić rodzicom i małżonkom rodziców wykazanie na wniosku także tych dzieci, które nie spełniają już warunków ustawy, na nowym formularzu dodana została nowa rola osoby w rodzinie: „dziecko, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny”. Do nowej roli dodano stosowne objaśnienia dla wnioskodawcy, informujące jakie warunki muszą zostać spełnione, aby przyznanie Karty Dużej Rodziny było możliwe również dla dzieci.

Formularze te są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Rodzinnej, pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu.

lub w siedzibie OPS w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne. Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).


Druki w formie elektronicznej do pobrania:

 1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
 2. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej – ZKDR-03
 3. Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej – ZKDR-04
 4. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej – ZKDR-01

                                                                                                                                  Kierownik OPS
OPS Pomoc

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Kołaki Kościelne, 31.12.2018 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kołakach Kościelnych
ul. Kościelna 11
18-315 Kołaki Kościelne

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie,  która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Osoby zainteresowane przyznaniem pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych mogą zgłaszać się do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej celem uzyskania szczegółowych informacji.

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, za pomocą którego pracownicy socjalni weryfikują sytuację rodzinną, zdrowotną, mieszkaniową i dochodową osoby zainteresowanej oraz dokumentów potwierdzających sytuację życiową.

Ponadto w przypadku ubiegania się o usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze należy przedstawić  zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność korzystania z powyższej pomocy.

Kierownik OPS
Dorota Bogdańska

Sporządziła:

Paula Skorowska
ops

Rozstrzygnięcie konkursu „Źródło rodzinnej mocy – to święta bez przemocy”

Konkurs został zorganizowany w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kołaki Kościelne. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Kołakach Kościelnych, Szkoła Podstawowa w Szczodruchach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych,

Do konkursu zgodnie z Regulaminem zakwalifikowano 48 spośród 49 zgłoszonych prac.

Komisja dokonała oceny prac w poszczególnych kategoriach – biorąc pod uwagę pomysłowość, tematykę i staranność w wykonaniu pracy. Po przeprowadzeniu analizy prac, wyłoniono laureatów w poszczególnych kategoriach:

klasy 0-II:

I miejsce – Nikola Wiercioch, kl. II,  Magdalena Gołaszewska, kl. I

II miejsce – Karolina Zakrzewska, kl. 0

III miejsce – Emilia Zawistowska, kl. II, Alicja Ciborowska, kl. II

wyróżnienie: Zuzanna Kuczewska, kl. 0, Maja Krajewska, kl. II, Daniel Konarzewski, kl. II

klasy III-IV:

I miejsce – Syriusz Żdanuk, kl. III

II miejsce – Patrycja Grodzka, kl. III

III miejsce – Julia Krajewska, kl. IV

wyróżnienie: Izabela Borkowska, kl. III, Błażej Tymiński, kl. IV

klasy V-VII:

I miejsce – Krystian Wiercioch, kl. V

II miejsce – Julia Jałbrzykowska, kl. VII, Natalia Kotowska, kl. VII

III miejsce – Gabriela Kaliszczyk, kl. VI, Natalia Gołaszewska, kl. V

wyróżnienie: Michalina Ciborowska, kl. V, Paulina Jałbrzykowska, kl. V

Klasy II-III Gimnazjum:

I miejsce – Magdalena Kossakowska, kl. III gim.

II miejsce – Aleksandra Rudnicka, kl. VIII

III miejsce – Anna Piłkowska, kl. VIII

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 18 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Kołakach Kościelnych. Nagrody ufundował Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych.

Jury oraz organizatorzy dziękują uczniom za wykonanie pięknych prac. Słowa podziękowania kierują również do rodziców i nauczycieli, którzy wspierali dzieci w twórczej pracy.

Konkurs organizowany był w ramach działań profilaktycznych ograniczenia przemocy w rodzinie.
opsbn1

Życzenia Świąteczne

opsbn1