Świadczenia rodzicielskie

prawo_miniatura

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj świadczenia tzw. – świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia…

Czytaj dalej

,,ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ „

prawo_miniatura

Dotychczas, gdy rodzina przekroczyła próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traciła prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zasady „złotówka za złotówkę” świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu…

Czytaj dalej

Oferty pracy z dnia 15.02.2016 r.

PUP

Oferty pracy dla osób bezrobotnych Montażysta – wykształcenie b/o, składanie okien, „DOBROPLAST” Stary Laskowiec, Tel. 86 276 35 50 Elektromechanik/konserwator – wykształcenie – min. zawodowe, uprawnienia SEP, „MLEKPOL” Zambrów, tel. 271 20 56 Kierowca – mechanik – wykształcenie – średnie zawodowe, prawo jazdy „B”, mile widziane prawo jazdy kat „C” +…

Czytaj dalej

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 2016-02-12 INFORMACJA Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych w związku z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 11.02.2016 r. znak PS_I.9452.5.2016AŻ (wpływ do tutejszego OPS w dniu 12.02.2016 r.) uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 22 lutego-27 lutego 2016 roku „Tydzień Pomocy Osobom…

Czytaj dalej

Dofinansowanie z PFRON dla kombatantów

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 2016-02-12 INFORMACJA Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych w nawiązaniu do pisma PCPR 8282/2/16 z dnia 10.02.2016 r. z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie uprzejmie informuje, iż kombatanci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mają możliwość wnioskowania o dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, środków ortopedycznych…

Czytaj dalej

Program Pomocy Dzieciom- stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

OPS Pomoc

Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu,…

Czytaj dalej

Informacja Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

prawo_miniatura

Kołaki Kościelne, 2016-02-10 INFORMACJA Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych w nawiązaniu do pisma Nr DSE1-K0818-075-4-2/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uprzejmie informuje, iż w roku 2016 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań z zakresu pomocy pieniężnej…

Czytaj dalej

Wykaz instytucji wspierających osoby i rodziny z problemami, w tym osoby doznające przemocy i stosujące przemoc.

prawo_miniatura

Wykaz instytucji wspierających osoby i rodziny z problemami, w tym osoby doznające przemocy i stosujące przemoc: 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie czynne od poniedziałku do piątku ul. Fabryczna 3 w Zambrowie pokój 135-136 godz. pracy 7.00 – 15.00 tel. (86) 271-06-69 (86)271-15-09 Punkt konsultacyjno – informacyjny dla osób…

Czytaj dalej

Wykaz instytucji wspierających ofiary przestępstw i ich rodziny na terenie powiatu zambrowskiego

prawo_miniatura

Wykaz instytucji wspierających ofiary przestępstw i ich rodziny na terenie powiatu zambrowskiego /karta pomocy/ 1. Zambrów: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie ul. Fabryczna 3 tel. 86 271-24-82, 271-32-51 /udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie ul. Fabryczna 3 tel. 86 271-46-16 /udziela wsparcia w…

Czytaj dalej

Informacja o pomocy psychologicznej dla mieszkańców powiatu zambrowskiego

prawo_miniatura

Kołaki Kościelne, 2016-02-09 65.3.2016 INFORMACJA Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podpisało umowę na świadczenie pomocy psychologicznej mieszkańcom powiatu zambrowskiego znajdującym się w kryzysie psychologicznym. Wobec tego ww. pomoc będzie świadczyła Pani Paulina Bąkowska, zam. Zambrów, ul. Sadowa 18, od poniedziałku do piątku…

Czytaj dalej