Informacja o możliwości skorzystania ze wsparcia psychologicznego

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 20.02.2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościelna 11; 18-315 Kołaki Kościelne   INFORMACJA Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje o możliwości skorzystania  ze wsparcia psychologicznego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych w ramach projektu: „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji LGD Brama na Podlasie”, realizowanego…

Czytaj dalej

Informacja o pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych, realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 2018-02-15 INFORMACJA Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach  Kościelnych w nawiązaniu do pisma Nr DSE1-K0818-075-5-2/18 z dnia 26 stycznia 2018 r. z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uprzejmie informuje, iż w roku 2018 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań z zakresu pomocy pieniężnej…

Czytaj dalej

„Bony na szkolenia” – trwa nabór do projektu

rozne

Kołaki Kościelne, 08.02.2018 r. INFORMACJA                          Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, iż od lutego 2018 r. rusza nowy nabór do projektu  „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przez…

Czytaj dalej

Informacja o dofinansowaniu PFRON dla kombatantów

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 2018-01-08 420.2.2018 INFORMACJA Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach  Kościelnych w nawiązaniu do pisma PCPR 8282/2/18 z dnia 04.01.2018 r. z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie uprzejmie informuje, iż kombatanci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mają możliwość wnioskowania o dofinasowanie ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, środków…

Czytaj dalej

Nie jesteś sam! Nie zwlekaj! Zgłoś się po pomoc!

itaka_ulotka

Kołaki Kościelne, 2018-01-02 INFORMACJA Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż Fundacja ITAKA realizuje na zlecenie Ministerstwa Zdrowia projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pn. „Centrum wsparcia”, którego celem jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym. W ramach Centrum…

Czytaj dalej

Akademia Aktywności

OPS Pomoc

                                                                                                                           Kołaki Kościelne, 2017-12-27 INFORMACJA                       Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, że Instytut Badawczo – Szkoleniowy Sp. Z o.o. z siedzibą w Olsztynie w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku rozpoczął realizację projektu pt. „Akademia Aktywności” nr RPPD.07.01.00-20-0123/16, w ramach którego wsparciem zostanie objętych łącznie około…

Czytaj dalej

„ŹRÓDŁO RODZINNEJ MOCY to ŚWIĘTA BEZ PRZEMOCY” – KONKURS

rozne

Szkoła Podstawowa w Kołakach Kościelnych Szkoła Podstawowa w Szczodruchach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych ogłaszają konkurs plastyczny na pracę o tematyce: „ŹRÓDŁO RODZINNEJ MOCY to ŚWIĘTA BEZ PRZEMOCY  1.Celem konkursu jest: – zwiększenie świadomości w zakresie wiedzy o przemocy w rodzinie obejmujące wszelkie odmiany złego traktowania tych członków rodziny,…

Czytaj dalej

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zbliżającej się zimy 2017/2018

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 2017-10-23 Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zbliżającej się zimy 2017/2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych apeluje o  wrażliwość społeczeństwa na los ludzi nie radzących sobie  z problemami życia dnia codziennego. Nie bądźmy obojętni …   Z nadejściem zimy pojawiają się problemy, z którymi muszą zmierzyć się mieszkańcy naszej gminy.…

Czytaj dalej

Obchody Dnia Praw Rodziny

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 10.10.2017 r. 440.33.2017 22 PAŹDZIERNIKA – OBCHODY DNIA PRAW RODZINY Uchwałą z dnia 21 października  2016 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił Dzień Praw Rodziny obchodzony 22 października każdego roku. Rodzina stanowi wartość cenioną przez każdego człowieka, ma swoja historię, która jest węzłem przeszłości oraz przyszłości. Łączą ją więzy…

Czytaj dalej