Dofinansowania ze środków PFRON dla kombatantów

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 2019-01-11 420.3.2019 INFORMACJA Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach  Kościelnych w nawiązaniu do pisma PCPR 8282.2.19 z dnia 03.01.2019 r. z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie uprzejmie informuje, iż kombatanci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mają możliwość wnioskowania  o dofinansowania ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, środków…

Czytaj dalej

Karta Dużej Rodziny

OPS Pomoc

Karta Dużej Rodziny W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie…

Czytaj dalej

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 31.12.2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych ul. Kościelna 11 18-315 Kołaki Kościelne   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług…

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie konkursu „Źródło rodzinnej mocy – to święta bez przemocy”

ops

Konkurs został zorganizowany w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kołaki Kościelne. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Kołakach Kościelnych, Szkoła Podstawowa w Szczodruchach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, Do konkursu zgodnie z Regulaminem zakwalifikowano 48 spośród 49 zgłoszonych prac. Komisja dokonała oceny prac w poszczególnych kategoriach – biorąc…

Czytaj dalej

Informacja o pomocy w ramach działania „Sieci Życia”

sz

Kołaki Kościelne, 11.12.2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych ul. Kościelna 11 18-315 Kołaki Kościelne   420.33.2018 INFORMACJA             Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż Stowarzyszenie „Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa” oferuje osobom chorym, niesamodzielnym, samotnym, starszym czy też doświadczającym przemocy w rodzinie objęcie całodobową pomocą w…

Czytaj dalej

Bezpłatna pomoc osobom w wieku senioralnym w doprowadzeniu do unieważnienia nieuczciwych umów, na których zawarcie zostali namówieni przez różnych naciągaczy

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 11.12.2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych ul. Kościelna 11 18-315 Kołaki Kościelne   420.32.2018 INFORMACJA   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż Stowarzyszenie POLSKIE RADIO OBYWATELSKIE Przedstawiciel Europejskiej Federacji Radia Obywatelskiego udziela bezpłatnej pomocy osobom w wieku senioralnym w doprowadzeniu do unieważnienia nieuczciwych…

Czytaj dalej

1 grudnia – Światowy Dzień AIDS

AIDS

Z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku dzień 1 grudnia jest uroczyście obchodzony jako Światowy Dzień AIDS. Święto to ma na celu umożliwienie organizacjom rządowym, pozarządowym i lokalnym oraz osobom indywidualnym zwrócenie uwagi na walkę z AIDS. Ma także na celu uświadomienie konieczności pomocy ludziom zakażonym wirusem HIV…

Czytaj dalej