Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w formie posiłków dla dzieci

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 19.08.2020 r. INFORMACJA W związku z planowanym powrotem dzieci do szkół w roku szkolnym 2020/2021, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w formie posiłków dla dzieci w szkole w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Rodziny…

Czytaj dalej

Informacja o możliwości skorzystania  ze wsparcia psychologicznego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych

OPS Pomoc

INFORMACJA   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje o możliwości skorzystania  ze wsparcia psychologicznego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych w ramach projektu: „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji LGD Brama na Podlasie”, realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”. Osoby  zainteresowane, które chcą skorzystać…

Czytaj dalej

INFORMACJA DO RODZICÓW DZIECI Z GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE WYJEŻDŻAJĄCYCH NA KOLONIĘ LETNIĄ DO JAROSŁAWCA

Kołaki Kościelne, 29.06.2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych ul. Kościelna 11 18-315 Kołaki Kościelne   INFORMACJA DO RODZICÓW DZIECI Z GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE WYJEŻDŻAJĄCYCH NA KOLONIĘ LETNIĄ DO JAROSŁAWCA   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, iż dzieci z terenu Gminy Kołaki Kościelne wyjeżdżające na kolonię letnią…

Czytaj dalej

Wypoczynek letni dla dzieci z programem profilaktyczno – sportowym w OKW „BRYZA MORSKA” w Jarosławcu

OPS Pomoc

 Kołaki Kościelne, 22.06.2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościelna 11 18-315 Kołaki Kościelne   INFORMACJA   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, iż Towarzystwo „Nasze Szwederowo” organizuje wypoczynek letni dla dzieci z programem profilaktyczno – sportowym w OKW „BRYZA MORSKA” w Jarosławcu, w terminie: 26 lipca – 4 sierpnia…

Czytaj dalej

Bazy teleadresowe instytucji, podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

OPS Pomoc

Służby realizujące działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: Baza Interwencja kryzysowa woj. podlaskie 2020 – baza teleadresowa, Podmioty realizujące programy  psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2020 r., Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2020 r., Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie…

Czytaj dalej

Plan awaryjny – jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii

INFORMACJA Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, iż Biuro rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” opracowało publikację pn. „OSOBISTY PLAN AWARYJNY dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa”.  Poradnik zawiera praktyczne porady dla…

Czytaj dalej