Szkolenia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

popz

Suwałki, 20.04.2018  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych   Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2017, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia…

Czytaj dalej

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zambrowie

OPS Pomoc

 Kołaki Kościelne, 2018-03-14 OGŁOSZENIE Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż w Zambrowie, przy ulicy Legionowej 1, funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy udzielający pomocy osobom przewlekle psychicznie chorym, upośledzonym, które mają trudności z funkcjonowaniem w życiu codziennym, wymagają wsparcia w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Zajęcia prowadzone w ww. placówce…

Czytaj dalej

Mobilna Karta Dużej Rodziny

OPS Pomoc

W związku ze zmianą ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie Dużej Rodziny, od dnia 1 stycznia 2018 r.weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie członkom rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej. Tak więc poza tradycyjną kartą można ubiegać się o Kartę elektroniczną (tj. na urządzeniach mobilnych).…

Czytaj dalej

Informacja o możliwości skorzystania ze wsparcia psychologicznego

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 20.02.2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościelna 11; 18-315 Kołaki Kościelne   INFORMACJA Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje o możliwości skorzystania  ze wsparcia psychologicznego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych w ramach projektu: „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji LGD Brama na Podlasie”, realizowanego…

Czytaj dalej

Informacja o pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych, realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 2018-02-15 INFORMACJA Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach  Kościelnych w nawiązaniu do pisma Nr DSE1-K0818-075-5-2/18 z dnia 26 stycznia 2018 r. z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uprzejmie informuje, iż w roku 2018 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań z zakresu pomocy pieniężnej…

Czytaj dalej

„Bony na szkolenia” – trwa nabór do projektu

rozne

Kołaki Kościelne, 08.02.2018 r. INFORMACJA                          Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, iż od lutego 2018 r. rusza nowy nabór do projektu  „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przez…

Czytaj dalej

Informacja o dofinansowaniu PFRON dla kombatantów

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 2018-01-08 420.2.2018 INFORMACJA Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach  Kościelnych w nawiązaniu do pisma PCPR 8282/2/18 z dnia 04.01.2018 r. z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie uprzejmie informuje, iż kombatanci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mają możliwość wnioskowania o dofinasowanie ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, środków…

Czytaj dalej