Informacja Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 2017-02-02 INFORMACJA Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach  Kościelnych w nawiązaniu do pisma Nr DSE1-K0818-075-1-2/17 z dnia 24 stycznia 2017 r. z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uprzejmie informuje, iż w roku 2017 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań z zakresu pomocy pieniężnej…

Czytaj dalej

Informacja dla osób w kryzysie psychologicznym

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 2017-01-25 420.6.2017 INFORMACJA Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych w związku z pismem  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie Nr PCPR 0715.1.2.2017 z dnia 23.01.2017 r. uprzejmie informuje, iż w roku 2017 mieszkańcy gminy Kołaki Kościelne, znajdujący się w kryzysie psychologicznym,  mogą korzystać z pomocy psychologicznej świadczonej przez…

Czytaj dalej

Informacja dla kombatantów z PFRON

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 2017-01-17 420.5.2017   INFORMACJA   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach  Kościelnych w nawiązaniu do pisma PCPR 8282/2/17 z dnia 13.01.2017 r. z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie uprzejmie informuje, iż kombatanci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mają możliwość wnioskowania o dofinasowanie ze środków PFRON do zakupu sprzętu…

Czytaj dalej

Oferty Pracy PUP Zambrów z dnia 09.01.2017 r.

PUP

Oferty pracy dla osób bezrobotnych Zambrów, 09.01.2017 r. 1. Doradca Klienta– wykształcenie min. średnie, mile widziany staż pracy; realizacja indywidualnych i zespołowych celów biznesowych poprzez profesjonalne doradztwo i sprzedaż produktów bankowości detalicznej, obsługa transakcji gotówkowych, budowanie pozytywnego wizerunku Banku; Credit Agricole Bank Polska S.A.;CV na adres: jkochmanska@credit-agricole.pl ; praca –Zambrów,…

Czytaj dalej

Zasiłek na czas oczekiwania na orzeczenie o niepełnosprawności.

OPS Pomoc

Osoba, która stara się o wsparcie w formie zasiłku stałego, ale nie dysponuje jeszcze dokumentem wskazującym na stopień niepełnosprawności, będzie dołączać do wniosku potwierdzenie, że o niego wystąpiła. W okresie czekania na jego wydanie będzie jej przysługiwać zasiłek okresowy. Zmiany w ustawie o pomocy społecznej będą obowiązywać od 1 stycznia…

Czytaj dalej

Zmiany dla opiekunów osób niepełnosprawnych

OPS Pomoc

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego przez osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna. Po śmierci osoby niepełnosprawnej/zależnej jej opiekun, który utraci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będzie mógł ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych oraz…

Czytaj dalej

Informacja dotycząca programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

popz

Kołaki Kościelne, 2017-01-02 4141.1.2017   INFORMACJA Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż Stowarzyszenie Ruch Rozwoju Regionu „RuRoRe” w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 12,    18-315 Kołaki Kościelne od miesiąca sierpnia 2016 r. prowadzi dystrybucję żywności w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016 (sierpień 2016- czerwiec 2017)…

Czytaj dalej