Mobilna Karta Dużej Rodziny

OPS Pomoc

W związku ze zmianą ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie Dużej Rodziny, od dnia 1 stycznia 2018 r.weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie członkom rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej. Tak więc poza tradycyjną kartą można ubiegać się o Kartę elektroniczną (tj. na urządzeniach mobilnych).…

Czytaj dalej

Informacja o możliwości skorzystania ze wsparcia psychologicznego

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 20.02.2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościelna 11; 18-315 Kołaki Kościelne   INFORMACJA Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje o możliwości skorzystania  ze wsparcia psychologicznego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych w ramach projektu: „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji LGD Brama na Podlasie”, realizowanego…

Czytaj dalej

Informacja o pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych, realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 2018-02-15 INFORMACJA Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach  Kościelnych w nawiązaniu do pisma Nr DSE1-K0818-075-5-2/18 z dnia 26 stycznia 2018 r. z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uprzejmie informuje, iż w roku 2018 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań z zakresu pomocy pieniężnej…

Czytaj dalej

„Bony na szkolenia” – trwa nabór do projektu

rozne

Kołaki Kościelne, 08.02.2018 r. INFORMACJA                          Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, iż od lutego 2018 r. rusza nowy nabór do projektu  „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przez…

Czytaj dalej

Informacja o dofinansowaniu PFRON dla kombatantów

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 2018-01-08 420.2.2018 INFORMACJA Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach  Kościelnych w nawiązaniu do pisma PCPR 8282/2/18 z dnia 04.01.2018 r. z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie uprzejmie informuje, iż kombatanci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mają możliwość wnioskowania o dofinasowanie ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, środków…

Czytaj dalej

Nie jesteś sam! Nie zwlekaj! Zgłoś się po pomoc!

itaka_ulotka

Kołaki Kościelne, 2018-01-02 INFORMACJA Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż Fundacja ITAKA realizuje na zlecenie Ministerstwa Zdrowia projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pn. „Centrum wsparcia”, którego celem jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym. W ramach Centrum…

Czytaj dalej

Akademia Aktywności

OPS Pomoc

                                                                                                                           Kołaki Kościelne, 2017-12-27 INFORMACJA                       Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, że Instytut Badawczo – Szkoleniowy Sp. Z o.o. z siedzibą w Olsztynie w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku rozpoczął realizację projektu pt. „Akademia Aktywności” nr RPPD.07.01.00-20-0123/16, w ramach którego wsparciem zostanie objętych łącznie około…

Czytaj dalej

„ŹRÓDŁO RODZINNEJ MOCY to ŚWIĘTA BEZ PRZEMOCY” – KONKURS

rozne

Szkoła Podstawowa w Kołakach Kościelnych Szkoła Podstawowa w Szczodruchach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych ogłaszają konkurs plastyczny na pracę o tematyce: „ŹRÓDŁO RODZINNEJ MOCY to ŚWIĘTA BEZ PRZEMOCY  1.Celem konkursu jest: – zwiększenie świadomości w zakresie wiedzy o przemocy w rodzinie obejmujące wszelkie odmiany złego traktowania tych członków rodziny,…

Czytaj dalej

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zbliżającej się zimy 2017/2018

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 2017-10-23 Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zbliżającej się zimy 2017/2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych apeluje o  wrażliwość społeczeństwa na los ludzi nie radzących sobie  z problemami życia dnia codziennego. Nie bądźmy obojętni …   Z nadejściem zimy pojawiają się problemy, z którymi muszą zmierzyć się mieszkańcy naszej gminy.…

Czytaj dalej