Dwa szczeniaki szukają domu!!

W miejscowości Szczodruchy znaleziono dwa szczeniaki. Wszyscy zainteresowani przygarnięciem tych piesków lub jednego z nich mogą uzyskać więcej informacji w Urzędzie Gminy, tel. 86 270 30 26 wew. 23 lub pok. nr 25.
ostrzezenie_miniatura

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia meteorologiczne 54/2019 Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku
Ważne:
Od: 2019-08-12 18:00
Do: 2019-08-13 08:00
Czas wydania: 2019-08-12 14:42

Obszar
woj. podlaskie – pow. zambrowski

Zagrożenie:
Silny deszcz z burzami
stopień: 1
prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia – miejscami od 30 mm do 50 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 80 km/h.

Sprawdź gdzie jest burza:


Mapa burzowa Polski
Zaproszenie na Dożynki Gminno-Parafialne w Kołakach Kościelnych [KONKURSY!!!]

Zapraszamy do udziału w konkursach, które od kilku lat stanowią stałą częścią Festynu Odpustowego!!!

REGULAMINY KONKURSÓW

1. Konkurs kulinarny:

2. Konkurs „Równianek”:

3. Konkurs wokalny
rolnictwo

Informacja dotycząca przyjmowania „wniosków suszowych”. IUNG-PIB w Puławach stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na terenie gm. Kołaki Kościelne

Wójt Gminy Kołaki Kościelne informuje, że w związku z utrzymującą się wysoką temperaturą i brakiem opadów deszczu przyjmowane są wnioski rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) w Puławach w siódmym okresie raportowania tj. od 21 maja do 20 lipca 2019 roku, stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na terenie gm. Kołaki Kościelne. W okresie tym przekroczone zostały kryteria suszy (wg. Roz. MRiRW). Na chwilę obecną został wystosowany wniosek do Wojewody Podlaskiego o powołanie komisji do szacowania szkód.

Szacowane będą jedynie szkody powstałe w uprawach wskazanych w „monitoringu suszy wg. IUNG-PIB” tj. zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe oraz kukurydza i rośliny strączkowe. Dla pozostałych upraw na dzień 20.07.2019 r. zgodnie z raportem IUNG w Puławach kryterium zagrożenia suszą nie zostało przekroczone. W przypadku jakichkolwiek zmian będziemy Państwa informować na bieżąco.

We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), zarówno uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których strat nie odnotowano (dane muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2019 składanym do ARiMR). Szacowanie szkód będzie odbywać się wyłącznie w oparciu o lustracje w terenie – nie mogą być uznawane inne dowody. Komisja nie szacuje upraw skoszonych.
Do wniosku należy dołączyć :
– kserokopię wniosku o płatność na 2019 r.;
– kserokopię ubezpieczenia upraw producenta rolnego.

Wnioski można składać w terminie do 8 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Gminy, pok. nr 25 (II piętro).

Wzór wniosku w załączeniu.

ZAŁĄCZNIKI:
rolnictwo

Komunikat IUNG-PIB w sprawie obszarów zagrożonych suszą na terenie gminy Kołaki Kościelne.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) w Puławach wykluczył zagrożenie suszą rolniczą na terenie gm. Kołaki Kościelne.

Prowadzony przez IUNG-PIB na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi system ma za zadanie wskazać obszary na których potencjalnie wystąpiły straty spowodowane warunkami suszy. Zgodnie z wytycznymi suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od 21 marca do 30 września spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb. Szkody powstałe w wyniku suszy można szacować według wytycznych Resortu Rolnictwa przez komisje powoływane przez wojewodę wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie zgodnie z klimatycznym bilansem wodnym wystąpiła susza.

Według Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach klimatyczny bilans wodny (KBW) na terenie gminy Kołaki Kościelne nie spadł poniżej normy, więc kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone. Więcej informacji dostepnych jest na stronie: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/2014022/
Zaproszenie na Mszę polową w Czarnowie-Undy
Cyfrowy Senior

„Cyfrowy Senior” w Kołakach Kościelnych

Gmina Kołaki Kościelne oraz NOT w Łomży realizują bezpłatny kurs obsługi komputera kierowany do mieszkańców pn. „Cyfrowy Senior”. Spotkania realizowane są dwa razy w tygodniu a prowadzi je wykwalifikowany instruktor Pan Radosław Cichocki. Spotkania obejmują teorię, praktykę oraz działania animacyjne. Po za samym kursem przewidziano wiele dodatkowych atrakcji. Samo szkolenie to przede wszystkim zagadnienia praktycznego wykorzystania komputera i Internetu w codziennym życiu. Dodatkowo każde szkolenie kończy kawą i herbatą oraz słodkim poczęstunkiem.

Program kierowany jest głównie do osób w wieku powyżej 65 lat i ma pomóc im w zdobyciu dodatkowych kompetencji w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Zajęcia odbywają się w budynku Świetlicy Wiejskiej w Kołakach Kościelnych. Program szkolenia obejmuje min. obsługę poczty elektronicznej, umiejętności poruszania się po Internecie, korzystania z Facebook’a , YouTub’a oraz e-usług w administracji i w bankowości. Kurs odbywa się w formie 15 spotkań po 4 godziny szkoleń oraz 3 spotkań po 4 godziny animacji.

Osoby chcące wziąć udział w projekcie „Cyfrowy Senior” mogą uzyskać informacje pod numerem telefonu 86 270 30 26 wew. 24.

Cyfrowy Senior
trasa

Zaproszenie na wyjazd rowerowy z Grupą RH+ do Czerwonego Boru

Wszystkich chętnych w imieniu grupy RH+ zapraszam na wspólny wyjazd rowerowy w niedzielę 14 lipca do Czerwonego Boru.

Start tradycyjnie z „Biskupina” tym razem o 14.00.

Dystans w obie strony to ok. 45 km.

trasa
szepiet19

Zapraszamy na Wystawę do Szepietowa

Zapraszamy na Wystawę do Szepietowa

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie  zaprasza na XXVI Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym, które odbędą się 29 – 30 czerwca 2019 roku. Podczas Wystawy będziemy mogli zobaczyć wiele różnych zwierząt: bydło mleczne, mięsne, konie, owce, kozy, króliki, drób hodowlany i użytkowy, spośród których zostaną wybrane najpiękniejsze okazy i nadane tytuły superczempionów i czempionów. Gminę Kołaki Kościelne na wystawie będą reprezentowali hodowcy: Paweł Kulesza, Piotr Szeligowski, Leszek Gosk.

Odbędzie się również kolejna edycja Podlaskiej Szkoły Młodych Hodowców. Jest to niezwykłe doświadczenie dla młodych ludzi, którzy interesują się sztuka fitterską. Otrzymają  dużą dawkę wiedzy o pielęgnacji i oprowadzaniu zwierząt podczas wystaw, co od razu będą mogli wykorzystać w praktyce.

Najmłodsi, w wieku 8– 10 lat, również będą mogli popisać się swoimi umiejętnościami w konkursie „Młodzi hodowcy”. Emocje, które będą towarzyszyły młodym uczestnikom zapewne zapadną im w pamięci na długie lata.

Wszystkich lubiących poznawać nowe smaki lub po prostu dobrze zjeść zapraszamy na degustację mięsa wołowego, jagnięcego oraz drobiowego. Szepietowo co roku przyciąga wielu krajowych i zagranicznych przedstawicieli agrobiznesu. Przyjadą znani producenci maszyn rolniczych, wyposażenia budynków inwentarskich, urządzeń udojowych oraz firmy paszowe, nawozowe, finansowe i doradcze oraz instytucje obsługujące rolnictwo. Nie zabraknie również firm dbających o postęp hodowlany z zakresu genetyki. W sumie na powierzchni ponad 10 hektarów swoją ofertę zaprezentuje ponad 350 wystawców.

Będzie również możliwość uczestnictwa w pokazie tłoczenia i estryfikacji oleju rzepakowego. Pracownik Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprezentuje cały proces powstawania biopaliwa. Na Polu Doświadczalnym PODR Szepietowo odbędą się Dni Pola. Będzie możliwość obejrzenia unikalnej kolekcji roślin uprawowych. Specjaliści z PODR Szepietowo doradzą i zaprezentują przeprowadzane na polach doświadczenia nawozowe, odmianowe i z ochroną roślin.

Wystawie towarzyszą Dni z Doradztwem Rolniczym, które są okazją do skorzystania z kompleksowego doradztwa z zakresu produkcji zwierzęcej, roślinnej, ekonomiki produkcji, przedsiębiorczości, ekologii i agroturystyki. Tradycją targów w Szepietowie jest stoisko informacyjno-promocyjne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległych agencji rolniczych.

Zapraszamy do Szepietowa

szepiet19
Transmisja V Sesji Rady Gminy Kołaki Kościelne w dniu 27.06.2019