Zapytanie ofertowe: „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE W 2016 ROKU”

Kołaki Kościelne, 14.06.2016 r. GO.271.2.12.2016 Zaproszenie do składania ofert             Zapraszam do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na wykonanie…

Czytaj dalej

Wykaz nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Kołaki Kościelne przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze II przetargu nieograniczonego pisemnego, położonych w obrębie wsi Kołaki Kościelne oraz Zanie Leśnica

Wykaz nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Kołaki Kościelne przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze II przetargu nieograniczonego pisemnego, położonych w obrębie wsi Kołaki Kościelne oraz Zanie Leśnica dostępny jest w załączniku. Załączniki: Załącznik 1. Wykaz

Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy istniejącej sieci wodociągowej razem z przyłączami do granicy działek na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne”.

Kołaki Kościelne, dnia 10.05.2016 r. GO.271.2.10.2016   Zaproszenie do składania ofert             Zapraszam do złożenia oferty cenowej na „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy istniejącej sieci wodociągowej razem z przyłączami do granicy działek na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne”. Informacje dotyczące przygotowania ofert oraz terminu i miejsca ich składania zawarte…

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe: usługi koparką lub koparko-ładowarką podczas usuwania awarii wodociągowych lub awarii przyłączy na terenie Gminy Kołaki Kościelne

Treść zapytania ofertowego: „Zapytanie ofertowe: usługi koparką lub koparko-ładowarką podczas usuwania awarii wodociągowych lub awarii przyłączy na terenie Gminy Kołaki Kościelne” oraz pozostałe dokumenty dostępne są w załączniku. ZAŁĄCZNIKI: Załącznik 1. Zaproszenie i zapytanie ofertowe Załącznik 2. Wzór umowy Załącznik 3. Formularz ofertowy Załącznik 4. Wzór protokołu odbioru

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe: Wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego przy budynku Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych

Treść zapytania ofertowego na  „Wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego przy budynku Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych”, wraz z zaproszeniem do składania ofert i dokumentami znajduje si,e w załącznikach. ZAŁĄCZNIKI Załącznik1. Zapytanie ofertowe Załącznik 2. Zaproszenie Załącznik 3. Projekt umowy Załącznik 4. Formularz ofertowy Data publikacji: 04.03.2016 Opublikował: Łukasz Czajkowski…

Czytaj dalej