Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy istniejącej sieci wodociągowej razem z przyłączami do granicy działek na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne”.

Kołaki Kościelne, dnia 10.05.2016 r. GO.271.2.10.2016   Zaproszenie do składania ofert             Zapraszam do złożenia oferty cenowej na „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy istniejącej sieci wodociągowej razem z przyłączami do granicy działek na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne”. Informacje dotyczące przygotowania ofert oraz terminu i miejsca ich składania zawarte…

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe: usługi koparką lub koparko-ładowarką podczas usuwania awarii wodociągowych lub awarii przyłączy na terenie Gminy Kołaki Kościelne

Treść zapytania ofertowego: „Zapytanie ofertowe: usługi koparką lub koparko-ładowarką podczas usuwania awarii wodociągowych lub awarii przyłączy na terenie Gminy Kołaki Kościelne” oraz pozostałe dokumenty dostępne są w załączniku. ZAŁĄCZNIKI: Załącznik 1. Zaproszenie i zapytanie ofertowe Załącznik 2. Wzór umowy Załącznik 3. Formularz ofertowy Załącznik 4. Wzór protokołu odbioru

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe: Wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego przy budynku Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych

Treść zapytania ofertowego na  „Wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego przy budynku Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych”, wraz z zaproszeniem do składania ofert i dokumentami znajduje si,e w załącznikach. ZAŁĄCZNIKI Załącznik1. Zapytanie ofertowe Załącznik 2. Zaproszenie Załącznik 3. Projekt umowy Załącznik 4. Formularz ofertowy Data publikacji: 04.03.2016 Opublikował: Łukasz Czajkowski…

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na: „Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody Zanie-Leśnica znajdującej się na terenie Gminy Kołaki Kościelne”

Gmina Kołaki Kościelne ul. Kościelna 11 15-315 Kołaki Kościelne Kołaki Kościelne, 29.02.2016 r. GO.271.2.5.2016 Zaproszenie do składania ofert Zapraszam do złożenia oferty cenowej na usługę: „Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody Zanie-Leśnica znajdującej się na terenie Gminy Kołaki Kościelne”. Informacje dotyczące przygotowania ofert oraz terminu i miejsca…

Czytaj dalej