Konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu wspierania inicjatyw lokalnych społeczności

prawo_miniatura

Gmina Kołaki Kościelne ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu wspierania inicjatyw lokalnych społeczności w 2019 roku I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018…

Czytaj dalej