Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania cenowego w ramach realizacji zadania „Wykorzystanie potencjału świetlic wiejskich oraz stworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Kołaki Kościelne”

prawo_miniatura

Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszach-Łubnicach reprezentowana przez Prezesa dokonała rozpoznania cenowego w ramach realizacji operacji „Wykorzystanie potencjału świetlic wiejskich oraz stworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Kołaki Kościelne” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego…

Czytaj dalej