Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Remont Stacji Uzdatniania Wody Zanie-Leśnica poprzez wymianę urządzeń technologicznych”

prawo_miniatura

ZAŁĄCZNIKI: bzp.uzp.gov.pl – ZP400PodgladOpublikowanego GO.271.11.2017 SIWZ Stacja Uzdatniania wody Zanie Lesnica GO.271.11.2017 SIWZ Stacja Uzdatniania wody Zanie Lesnica zał nr 1 form ofertowy zał nr 2 wykl art 24 u1,13-23 zał nr 3 wykl art 25a u1 zał nr 4 przynależn do gr. kapit zał nr 5 wyk.robót zał nr…

Czytaj dalej

Ogłoszenie o zamówieniu: „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kołaki Kościelne”

prawo_miniatura

ZAŁĄCZNIKI: zalacznik_1_SIWZ zalacznik_2_SIWZ zalacznik_3_SIWZ Zalacznik_4_SIWZ Zalacznik_5_SIWZ zalacznik_6_SIWZ ośw wyk zalacznik_7_SIWZ zatrudnienie Zalacznik_8_SIWZ umowa GO.271.10.2017 bzp.uzp.gov.pl – ZP400PodgladOpublikowanego GO.271.10.2017 SIWZ odbior i zagospodarowanie odpadow

Czytaj dalej

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów i urządzeń Gminy Kołaki Kościelne od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.”

prawo_miniatura

ZAŁĄCZNIKI: ogłoszenie BZP SIWZ energia 2018 zal_1_punkty poboru zal_2_formularz cenowy zal_3_formularz_ofertowy zal_4_oswiadczenie zal_5_oswiadczenie zal_6_istotne postanowienia umowy zal_7_oswiadczenie

Czytaj dalej