Przetarg nieograniczony- roboty budowlane: „Remont Stacji Uzdatniania Wody Zanie-Leśnica poprzez wymianę urządzeń technologicznych”

prawo_miniatura

Wyjaśnienie do SIWZ 1. Wyjaśnienie SIWZ ZAŁĄCZNIKI: 1 bzp.uzp.gov.pl – ZP400PodgladOpublikowanego GO.271.9.2017 SIWZ Stacja Uzdatniania wody Zanie Lesnica GO.271.9.2017 SIWZ Stacja Uzdatniania wody Zanie Lesnica zał nr 1 form ofertowy zał nr 2 wykl art 24 u1,13-23 zał nr 3 wykl art 25a u1 zał nr 4 przynależn do gr.…

Czytaj dalej