Zapytanie cenowe na „Wykonanie przebudowy istniejącej sieci wodociągowej azbestowo-cementowej razem z przyłączami do granicy działek na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne

prawo_miniatura

ZAŁĄCZNIKI: 1. GO.271.4.2017 1 zaproszenie_oferty projekt przebud. wodoc 2. GO.271.4.2017 2 zapytanie_ofertowe_proj przebud. sieci v_3 3. Zał nr 1 Projekt budowlany 4. Zał nr 2 PRZEDMIAR ROBÓT 5. Zał nr 3 STWIORB 6. Zał nr 4 formularz ofertowy 7. Zał nr 5 wykaz robót

Czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert w ramach realizacji zadania „Wykorzystanie potencjału świetlic wiejskich oraz stworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Kołaki Kościelne”

prawo_miniatura

Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszach-Łubnicach reprezentowana przez Prezesa zaprasza do złożenia ofert cenowych na w ramach realizacji operacji „Wykorzystanie potencjału świetlic wiejskich oraz stworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Kołaki Kościelne” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie…

Czytaj dalej

Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania cenowego w ramach realizacji zadania „Wykorzystanie potencjału świetlic wiejskich oraz stworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Kołaki Kościelne”

prawo_miniatura

Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszach-Łubnicach reprezentowana przez Prezesa dokonała rozpoznania cenowego w ramach realizacji operacji „Wykorzystanie potencjału świetlic wiejskich oraz stworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Kołaki Kościelne” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego…

Czytaj dalej

Ogłoszenie o zamówieniu: „Wykonanie podbudowy żwirowej pod ciągi komunikacyjne z kostki brukowej przy kąciku ekologicznym w Kołakach Kościelnych w ramach realizacji operacji wykorzystanie potencjału świetlic wiejskich oraz stworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Kołaki Kościelne „PROW 2014-2020””

prawo_miniatura

Zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszach-Łubnicach w ramach: realizacji operacji „Wykorzystanie potencjału świetlic wiejskich oraz stworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Kołaki Kościelne „PROW 2014-2020”” Załączniki: 1. Zaproszenie do zapytanie ofertowe podbudowa 2. Zapytanie ofertowe podbudowa 3. Ogłoszenie podbudowa 4. FORMULARZ OFERTOWY 5. Kopia kosztorys ofertowy 6. Kopia przedmiar robót

Czytaj dalej