Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Remont Stacji Uzdatniania Wody Zanie-Leśnica poprzez wymianę urządzeń technologicznych”

prawo_miniatura

ZAŁĄCZNIKI: bzp.uzp.gov.pl – ZP400PodgladOpublikowanego GO.271.11.2017 SIWZ Stacja Uzdatniania wody Zanie Lesnica GO.271.11.2017 SIWZ Stacja Uzdatniania wody Zanie Lesnica zał nr 1 form ofertowy zał nr 2 wykl art 24 u1,13-23 zał nr 3 wykl art 25a u1 zał nr 4 przynależn do gr. kapit zał nr 5 wyk.robót zał nr…

Czytaj dalej

Ogłoszenie o zamówieniu: „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kołaki Kościelne”

prawo_miniatura

ZAŁĄCZNIKI: zalacznik_1_SIWZ zalacznik_2_SIWZ zalacznik_3_SIWZ Zalacznik_4_SIWZ Zalacznik_5_SIWZ zalacznik_6_SIWZ ośw wyk zalacznik_7_SIWZ zatrudnienie Zalacznik_8_SIWZ umowa GO.271.10.2017 bzp.uzp.gov.pl – ZP400PodgladOpublikowanego GO.271.10.2017 SIWZ odbior i zagospodarowanie odpadow

Czytaj dalej