Ogłoszenie o zamówieniu: „Wykonanie podbudowy żwirowej pod ciągi komunikacyjne z kostki brukowej przy kąciku ekologicznym w Kołakach Kościelnych w ramach realizacji operacji wykorzystanie potencjału świetlic wiejskich oraz stworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Kołaki Kościelne „PROW 2014-2020””

prawo_miniatura

Zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszach-Łubnicach w ramach: realizacji operacji „Wykorzystanie potencjału świetlic wiejskich oraz stworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Kołaki Kościelne „PROW 2014-2020”” Załączniki: 1. Zaproszenie do zapytanie ofertowe podbudowa 2. Zapytanie ofertowe podbudowa 3. Ogłoszenie podbudowa 4. FORMULARZ OFERTOWY 5. Kopia kosztorys ofertowy 6. Kopia przedmiar robót

Czytaj dalej