Zmiana treści ogłoszenia postępowania: „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kołaki Kościelne”

prawo_miniatura

W załączeniu dostępna jest zmiana treści ogłoszenia postępowania pn.: „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kołaki Kościelne”. Oferty prosimy składać do dnia 23 grudnia 2016 do godziny 10:10. ZAŁĄCZNIKI: Załącznik 1. Zmiana ogłoszenia

Czytaj dalej

Ogłoszenie o zamówieniu na „KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE W OKRESIE 01.01.2017 – 31.12.2017

prawo_miniatura

Załączniki: SIWZ Ogloszenie BZP Załącznik 1. Punkty poboru Załącznik 2. Formularz cenowy Załącznik 3. Formularz ofertowy Załącznik 4. Oświadczenie wykonawcy Załącznik 5. Oświadczenie o wykluczeniu Załącznik 6. Istotne postanowienia umowy

Czytaj dalej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego nr GO.271.2.14.2016 prowadzonego w sprawie „Zakup pompy głębinowej do SUW Szczodruchy gm. Kołaki Kościelne”.

prawo_miniatura

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego nr GO.271.2.14.2016 prowadzonego w sprawie „Zakup pompy głębinowej do SUW Szczodruchy gm. Kołaki Kościelne” dostępne jest w załączniku poniżej. Załączniki: Załącznik 1. Ogłoszenie o wyborze oferty

Czytaj dalej