Wyjaśnienie SIWZ dot. „ Roboty budowlane polegające na zastępczym wykonaniu naprawy systemów odprowadzania ścieków oczyszczonych z przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Kołaki Kościelne” (cz.3)

prawo_miniatura

Kołaki Kościelne, dnia 03.08.2016 RD.271.1.2016 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: RD.271.1.2016 nr ogłoszenia: 148699-2016 z dnia 21.07.2016 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Roboty budowlane polegające na zastępczym wykonaniu naprawy systemów odprowadzania ścieków oczyszczonych z przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie…

Czytaj dalej

Wyjaśnienie SIWZ dot. „ Roboty budowlane polegające na zastępczym wykonaniu naprawy systemów odprowadzania ścieków oczyszczonych z przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Kołaki Kościelne” (cz.2)

prawo_miniatura

Kołaki Kościelne, dnia 28 lipca 2016 r. RD.271.1.2016   WYJAŚNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: RD.271.1.2016 nr ogłoszenia : 148699-2016 z dnia 21.07.2016 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Roboty budowlane polegające na zastępczym wykonaniu naprawy systemów odprowadzania ścieków oczyszczonych…

Czytaj dalej

Wyjaśnienie SIWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: RD.271.1.2016 nr ogłoszenia : 148699-2016 z dnia 21.07.2016 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Roboty budowlane polegające na zastępczym wykonaniu naprawy systemów odprowadzania ścieków oczyszczonych z przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Kołaki Kościelne”

prawo_miniatura

Kołaki Kościelne, dnia 26 lipca 2016 r. RD.271.1.2016   WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: RD.271.1.2016 nr ogłoszenia : 148699-2016 z dnia 21.07.2016 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Roboty budowlane polegające na zastępczym wykonaniu naprawy systemów odprowadzania ścieków oczyszczonych…

Czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Roboty budowlane polegające na zastępczym wykonaniu naprawy systemów odprowadzania ścieków oczyszczonych z przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Kołaki Kościelne”

prawo_miniatura

Treść ogłoszenia w załącznikach: ZAŁĄCZNIKI: ogłoszenie BZP naprawy POS SIWZ naprawy POS zal_1 wzor oferty zal_2 oswiadczenie o spelnieniu zal_3 Oswiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia zal_4 Wykaz wykonanych robót budowlanych zal_5 Oswiadczenie o dysponowaniu zal_6 Grupa kapitalowa zal_7 umowa naprawa oczyszczalni zal_8 przedmiar robot naprawa pos zal_9 STWiOR_naprawa…

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe: „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE W 2016 ROKU”

Kołaki Kościelne, 14.06.2016 r. GO.271.2.12.2016 Zaproszenie do składania ofert             Zapraszam do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na wykonanie…

Czytaj dalej