Konsultacje

Wójt Gminy Kołaki Kościelne ogłasza konsultacje w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kołaki Kościelne na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   ZAŁĄCZNIKI: 1. Ogloszenie 2. Formularz do … Czytaj dalej Konsultacje

Czytaj dalej