Rachunek Bankowy

Rachunek bankowy Urzędu Gminy Kołaki Kościelne: 79 8775 0009 0050 0500 0228 0001

Dane fakturowe dla wystawców:
NABYWCA: Gmina Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, NIP: 723 16 29 523, REGON: 450670278
ODBIORCA: Urząd Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne

Komentowanie jest wyłączone.