Informacja dot. kwalifikacji do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Informacja dot. kwalifikacji do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358), od dnia 1 października 2018 r., kryteria dochodowe kwalifikujące beneficjentów do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018 ulegną zmianie,  tj. odpowiednio: 1.402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.056 PLN dla osoby  w rodzinie.

 

Kierownik OPS

Dorota Bogdańska

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.