prawo_miniatura

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – Strefa Gospodarcza I” oraz „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki ewidencyjnej numer 117 w miejscowości Kołaki Kościelne”

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Prognoza oddziaływania na środowisko_Gosie
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko_Kołaki
  3. Zalacznik nr 1 – rysunek planu Kolaki Koscielne dz 117
  4. Uchwała Gosie-strefa_gospod_wylozenie
  5. Uchwała mpzp_Kolaki_117__opinie_uzgodnienia_20180926_wylozenie
  6. Zalacznik nr 1 – rysunek planu Strefa Gospodarcza I