prawo_miniatura

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kołaki Kościelne”

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Zawiadomienie