Postępowanie GO.271.1.2.2019 „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kołaki Kościelne”.

ZAŁĄCZNIKI: