Unieważnienie postępowania GO.271.1.1.2019 „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kołaki Kościelne”

ZAŁĄCZNIKI: