Informacja dot. kombatantów – 2020

                                                                                                                                                                                                  Kołaki Kościelne, 2020-01-22

420.5.2020

 

INFORMACJA

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach  Kościelnych w nawiązaniu do pisma PCPR.630.2.2020 z dnia 22.01.2020 r. z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie uprzejmie informuje, iż kombatanci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mają możliwość wnioskowania o dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, środków ortopedycznych i pomocniczych, likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych, architektonicznych oraz do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Powyższe wnioski można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 lub telefonicznie (86 270 30 39).

 

    KIEROWNIK

   Dorota Bogdańska

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.