prawo_miniatura

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kołaki Kościelne”

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Zawiadomienieprawo_miniatura

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów i urządzeń Gminy Kołaki Kościelne od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

ZAŁĄCZNIKI:
prawo_miniatura

Zapytanie ofertowe „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaki Kościelne w 2018 roku”

ZAŁĄCZNIKI:

 1. GO.271.2.3.2018 1 zaproszenie do skł. ofert.
 2. GO.271.2.3.2018 2 zapytanie ofertowe
 3. GO.271.2.3.2018 2 zapytanie ofertowe
 4. GO.271.2.3.2018 03 zalacznik1
 5. GO.271.2.3.2018 04 zalacznik2
 6. GO.271.2.3.2018 05 zalacznik3prawo_miniatura

Zapytanie ofertowe: „Remont drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+484,34 w m. Gosie Duże”

ZAŁĄCZNIKI:

Zalacznik nr 1 -formularz oferty

Zalacznik nr 2 – przedmiar robót Gosie Otole 2018

Zalacznik nr 3- wykaz robot

Zalacznik nr 4- wykaz osob

Zalacznik nr 5 – orientacja Otole 2018

Zalacznik nr 6 – SST Gosie Otole

Zalacznik nr 7 – projekt umowy

Zalacznik nr 8 – przekroj poprzeczny Otole 2018

Zalacznik nr 9 – kosztorys ofertowy Gosie Otole 2018

zaproszenie_oferty Otole 2018

Zapytanie Otole 2018
prawo_miniatura

Wynik postępowania „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne”

Załączniki:

Załącznik 1. Wynik postepowania
prawo_miniatura

Informacja z otwarcia ofert „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne”

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1. Otwarcie ofert
prawo_miniatura

Zapytanie ofertowe „Remont drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+484,34 w m. Gosie Duże”

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Zalacznik nr 6 – SST Gosie Otole
 2. Zalacznik nr 7 – projekt umowy
 3. Zalacznik nr 8 – przekroj poprzeczny Otole 2018 Zalacznik nr
 4. 9 – kosztorys ofertowy Gosie Otole 2018
 5. Zapytanie Otole 2018
 6. Zalacznik nr 1 -formularz oferty
 7. Zalacznik nr 2 – przedmiar robót Gosie Otole 2018
 8. Zalacznik nr 3- wykaz robot
 9. Zalacznik nr 4- wykaz osob
 10. Zalacznik nr 5 – orientacja Otole 2018

 
prawo_miniatura

Polska-Kołaki Kościelne: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 2018/S 094-213406 – Sprostowanie

ZAŁĄCZNIKI:

 1. 2018-OJS094-213406-plprawo_miniatura

2018.5.3. Informacja o zmianie treści SIWZ polegającej na zmianie terminu składania ofert dot. zamówienia pn. „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne”

ZAŁĄCZNIKI:

Załacznik 1. Termin gm 271.1.201809
prawo_miniatura

2018.5.2. Odpowiedzi dot. zamówienia pn. „Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 2018/S 077-171219”

Załączniki:

 1. Załącznik – Odpowiedzi