2018.5. Ogłoszenie o zamówieniu „Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 2018/S 077-171219”

prawo_miniatura

20/04/2018    S77    – – Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta II. III.       IV.      VI. Polska-Kołaki Kościelne: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 2018/S 077-171219 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa i adresy Gmina Kołaki Kościelne ul. Kościelna 11 Kołaki Kościelne 18-315 Polska…

Czytaj dalej