Ogłoszenie o zamówieniu: „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kołaki Kościelne”

prawo_miniatura

ZAŁĄCZNIKI: zalacznik_1_SIWZ zalacznik_2_SIWZ zalacznik_3_SIWZ Zalacznik_4_SIWZ Zalacznik_5_SIWZ zalacznik_6_SIWZ ośw wyk zalacznik_7_SIWZ zatrudnienie Zalacznik_8_SIWZ umowa GO.271.10.2017 bzp.uzp.gov.pl – ZP400PodgladOpublikowanego GO.271.10.2017 SIWZ odbior i zagospodarowanie odpadow

Czytaj dalej