Formularze do pobrania

Proszę wybrać plik do pobrania na własny komputer:

GOSPODARKA KOMUNALNA


EWIDENCJA LUDNOŚCI / URZĄD STANU CYWILNEGO


GOSPODARKA GRUNTAMI, ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I INWESTYCJE GMINNE


WYMIAR PODATKÓW/EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


OŚWIATA, KULTURA, OBSŁUGA RADY GMINY