Informacja o naborze uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

OPS Pomoc

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych ogłasza nabór dla mieszkańców gminy Kołaki Kościelne do wzięcia udziału w programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.    Jest to Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany w ramach Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia…

Czytaj dalej

Kontynuacja Programu Wspieraj Seniora

Adresatami Programu są: seniorzy w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem COVID-19, osoby poniżej 70 roku życia, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia COVID-19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji…

Czytaj dalej

Bezpłatna aplikacja mobilna „Twój parasol”

Twój Parasol Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych  informuje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”. Dzięki tej aplikacji osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o…

Czytaj dalej

Wspieraj Seniora 2021

Dzięki rządowemu programowi „Wspieraj Seniora” osoby w wieku powyżej 70 lat uzyskają niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu. W ramach inicjatywy pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych kupią seniorom jedzenie, leki i najpotrzebniejsze rzeczy codziennego użytku. Akcja skierowana jest do osób w wieku powyżej 70…

Czytaj dalej

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy – Informacja

                                                                                                                         Kołaki Kościelne, 11.02.2021 r. INFORMACJA                   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Zambrowie planuje w 2021 r. realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy. Osoby, które chciałyby wziąć udział w ww. programie, mogą zgłaszać się do pracownika socjalnego w Powiatowym…

Czytaj dalej