Wsparcie psychologiczne dla osób poddanych izolacji z powodu COVID-19

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 2020-03-30 420.35.2020 INFORMACJA   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż mieszkańcom Gminy Kołaki Kościelne wsparcia psychologicznego osobom poddanym izolacji z powodu COVID -19, nadzorowi epidemiologicznemu i kwarantannie udzielają poniższe instytucje: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, psycholog udziela wsparcia w 1 i 3 środę miesiąca…

Czytaj dalej

Projekty – FUNDACJA ŚWIETLIK

prawo_miniatura

  Kołaki Kościelne, 2020-03-30   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, iż FUNDACJA ŚWIETLIK z siedzibą w Warszawie stworzyła kilka projektów, które skierowane są do osób niepełnosprawnych ruchowo zamieszkujących w szczególności tereny miejsko-wiejskie i wiejskie. Realizowane programy to: Fizjoterapia w domu – ponosi koszty zabiegów wykonywanych przez fizjoterapeutęw miejscu…

Czytaj dalej

Informacja dotycząca uruchomienia platformy

prawo_miniatura

Informacja dotycząca uruchomienia platformy   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujących, przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej. Ponadto osoby, które chcą udzielać pomocy potrzebującym, za pośrednictwem…

Czytaj dalej

Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych

prawo_miniatura

                                                                              Kołaki Kościelne, 2020-03-16   OGŁOSZENIE   W celu zapobiegania rozpowszechnieniu się koronawirusa oraz w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych. Wszelkie sprawy nie wymagające bezpośredniego kontaktu, prosimy załatwiać telefonicznie, pocztą tradycyjną lub drogą…

Czytaj dalej

Informacje dotyczące Punktu konsultacyjno – informacyjnego dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 2020-03-09 420.14.2020 INFORMACJA               Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych w związku z pismem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie Nr PCPR.46.1.2020 z dnia 03.03.2020 r. uprzejmie informuje, iż w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie funkcjonuje Punkt konsultacyjno – informacyjny dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz…

Czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w projekcie „Przystanek PRACA – aktywnością przeciw wykluczeniu”

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 18.02.2020 r.   INFORMACJA                Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych zaprasza do udziału w projekcie „Przystanek PRACA – aktywnością przeciw wykluczeniu”, realizowanym przez Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS. Celem  projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej…

Czytaj dalej

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 11.02.2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych ul. Kościelna 11 18-315 Kołaki Kościelne   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług…

Czytaj dalej

Informacja dot. zimowiska dla dzieci

OPS Pomoc

 Kołaki Kościelne, 09.01.2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Kościelna 1118-315 Kołaki Kościelne   INFORMACJA                           Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, iż Towarzystwo „Nasze Szwederowo” przy współpracy KRUS i FSUSR organizuje dofinansowane zimowisko dla dzieci z programem profilaktyczno – sportowym w „perle Borów Tucholskich” – Tleniu, w terminie: 20…

Czytaj dalej