Informacja dotycząca realizowanego projektu przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji

prawo_miniatura

Informacja dotycząca realizowanego projektu przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie –  edycja II” Szanowni Państwo, poniżej przesyłamy kilka informacji o projekcie realizowanym na terenie województwa podlaskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt o nazwie…

Czytaj dalej

Twój pomysł + dotacja = Biznes

prawo_miniatura

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuję,  iż od dnia 01.08.2019 r. na terenie Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie” realizowany jest projekt pn. „Twój pomysł + dotacja = Biznes” skierowany do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub poszukujących pracy. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Europartner AKIE. W ramach przedsięwzięcia możliwe jest…

Czytaj dalej

Informacja dotycząca kwalifikacji do Programu Operacyjnego pomoc Żywnościowa 2014-2020

popz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż Stowarzyszenie Ruch Rozwoju Regionu „RuRoRe” w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 12; 18-315 Kołaki Kościelne od miesiąca sierpnia 2019 r. prowadzi dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 (sierpień 2019 – czerwiec  2020) ze Stowarzyszenia Bank Żywności Suwałki.…

Czytaj dalej

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 04.06.2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych ul. Kościelna 11 18-315 Kołaki Kościelne   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze skierowane są zarówno do osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, a także do osób pozostających w rodzinach, które…

Czytaj dalej

Informacja dotycząca oferty NZOZ „MD CARE”

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 04.06.2019 r. INFORMACJA                      Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż NZOZ „MD CARE” Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych od 1 stycznia 2019 r. oferuje bezpłatną pomoc w ramach oddziałów terapii uzależnień oraz leczenia zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną. Ponadto na oddziałach psychogeriatrii…

Czytaj dalej

ANKIETA BADAWCZA NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE – za 2019 rok

OPS Pomoc

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych zwraca się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w opracowaniu „Diagnozy potrzeb oraz oceny problemu przemocy w rodzinie” na terenie gminy Kołaki Kościelne.Aby opracować niniejszą diagnozę potrzebna jest współpraca całej społeczności Gminy. Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte…

Czytaj dalej

Internetowe Konto Pacjenta

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 06.05.2019 r. INFORMACJA Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych w nawiązaniu do pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Wydział Polityki Społecznej z dnia 29.04.2019 r. informuje,  iż Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępniło usługę dla obywateli – Internetowe Konto Pacjenta (IKP). IKP jest internetową…

Czytaj dalej

Informacja o możliwości skorzystania ze wsparcia psychologicznego.

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 10.04.2019 r. INFORMACJA              Uprzejmie informujemy, iż w dniach: 5 kwietnia 2019 r. i 9 kwietnia 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych zostało zorganizowane wsparcie psychologiczne w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji LGD Brama na Podlasie”. Z powyższej pomoc skorzystało 5…

Czytaj dalej

Wsparcie psychologiczne dla osób z terenu gminy Kołaki Kościelne zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 20.03.2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościelna 11 18-315 Kołaki Kościelne INFORMACJA Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje o możliwości skorzystania  ze wsparcia psychologicznego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych w ramach projektu: „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji LGD Brama na Podlasie”, realizowanego przez…

Czytaj dalej