Gmina Kołaki Kościelne realizuje projekt „Cyfrowa Gmina” finansowany z Funduszy Europejskich ze środków Programu Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 1844/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Przedmiotem projektu jest modernizacja/rozbudowa wewnętrznej sieci informatycznej…

Czytaj dalej