Zarządzanie kryzysowe

Dokumenty powiązane z zarządzaniem kryzysowym i Obroną Cywilną w gminie Kołaki Kościelne

Poradnik postępowania ludności w sytuacjach szczególnych

Poradnik obywatela z zakresu obrony cywilnej

POTENCJALNE ZAGROŻENIA CZASU WOJNY I POKOJU ORAZ SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM


SZKOLENIE INTERNETOWE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY W ZAKRESIE POWSZECHNEJ SAMOOBRONY

Materiały szkoleniowe do pobrania:
1. RODZAJE ALARMÓW I SYGNAŁÓW ALARMOWYCH ORAZ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH, A TAKŻE ZASAD POSTĘPOWANIA PO ICH USŁYSZENIU

2. SPOSOBY INDYWIDUALNEJ OCHRONY PRZED SKAŻENIAMI

Zapraszamy do lektury!

Komentowanie jest wyłączone.