Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. „Odbiór, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Kołaki Kościelne”

http://bip.ug.kolaki.wrotapodlasia.pl/przet/2022-rok_1/zapytanie-ofertowe-na-wykonanie-uslugi-pn-odbior-transport-oraz-odzysk-lub-unieszkodliwienie-odpadow-z-folii-rolniczych-siatki-i-sznurka-do-owijania-balotow-opakowan-po-nawozach-i-typu-big-bag-z-terenu-gminy-kolaki-koscielne.html

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa wg Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne

http://bip.ug.kolaki.wrotapodlasia.pl/przet/2022-rok_1/zapytanie-ofertowe-na-wykonanie-diagnozy-cyberbezpieczenstwa-wg-konkursu-grantowego-cyfrowa-gmina-os-v-rozwoj-cyfrowy-jst-oraz-wzmocnienie-cyfrowej-odpornosci-na-zagrozenia—react-eu-dzialanie-51-rozwoj-cyfrowy-jst-oraz-wzmocnienie-cyfrowe.html

Czytaj dalej

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Wróble-Arciszewo z dnia 18 października 2021 roku

prawo_miniatura

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Wróble-Arciszewo z dnia 18 października 2021 roku Wójt Gminy Kołaki Kościelne informuje, iż zmienia treść ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Wróble-Arciszewo, oznaczonej nr ewidencyjnym…

Czytaj dalej

Zamówienie publiczne: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kołaki Kościelne

prawo_miniatura

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kołaki Kościelne – BIP – Gmina Kołaki Kościelne (wrotapodlasia.pl) Ogłoszenie ezamówienia SWZ zalacznik_1_SWZ zalacznik_2_SWZ zalacznik_3_SWZ Zalacznik_4_SWZ Zalacznik_5_SWZ zalacznik_6_SWZ_osw_wyk zalacznik_7_SWZ_zatrudnienie zalacznik_8_SWZ_udost_zasob Zalacznik_9_SWZ_umowa2021 Zalacznik_9_zalącznik_2_UMOWA_POWIERZENIA

Czytaj dalej