Informacja Wójta Gminy Kołaki Kościelne

prawo_miniatura

GM.6840.1.2021   Wójt Gminy Kołaki Kościelne informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych przy ulicy Kościelnej 11 w dniu 1 września 2021 r. na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Kołaki Kościelne przeznaczonych do zbycia w drodze I…

Czytaj dalej

Zamówienie publiczne na wykonanie zadania: „Rozbudowa wodociągu rozdzielczego na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne w ramach zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę gminy Kołaki Kościelne” w systemie zaprojektuj i wybuduj

prawo_miniatura

Zadanie dostępne: https://bip.ug.kolaki.wrotapodlasia.pl/przet/2021_rok/zamowienie-publiczne-na-wykonanie-zadania-rozbudowa-wodociagu-rozdzielczego-na-ul-kard-stefana-wyszynskiego-w-miejscowosci-kolaki-koscielne-w-ramach-zbiorowego-systemu-zaopatrzenia-w-wode-gminy-kolaki-koscielne-w-systemie-zaprojektuj-i-wybu.html Informacja o kwocie: Informacja o kwocie Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert

Czytaj dalej

Zadanie inwestycyjne pn. Zadanie 1: „Przebudowa drogi gminnej w m. Gosie Duże.” Zadanie 2 „Przebudowa drogi gminnej nr 106118 B w m. Rębiszewo-Zegadły” Zadanie 3 „Przebudowa wodociągu w m. Rębiszewo-Zegadły

Zadanie dostępne: https://bip.ug.kolaki.wrotapodlasia.pl/przet/2021_rok/zadanie-inwestycyjne-pn-zadanie-1-przebudowa-drogi-gminnej-w-m-gosie-duze-zadanie-2-przebudowa-drogi-gminnej-nr-106118-b-w-m-rebiszewo-zegadly-zadanie-3-przebudowa-wodociagu-w-m-rebiszewo-zegadly.html

Czytaj dalej