Zamówienie publiczne: „Zaprojektowanie i przebudowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elementami zagospodarowania relacji Wróble-Arciszewo – Czarnowo-Dąb na terenie gminy Kołaki Kościelne”

prawo_miniatura

http://bip.ug.kolaki.wrotapodlasia.pl/przet/2023-rok/zamowienie-publiczne-zaprojektowanie-i-przebudowa-drogi-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-i-elementami-zagospodarowania-relacji-wroble-arciszewo—czarnowo-dab-na-terenie-gminy-kolaki-koscielne.html

Czytaj dalej

Zamówienie publiczne pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów i urządzeń Gminy Kołaki Kościelne w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023”

prawo_miniatura

http://bip.ug.kolaki.wrotapodlasia.pl/przet/2022-rok_1/zamowienie-publiczne-pn-kompleksowa-dostawa-energii-elektrycznej-obejmujaca-sprzedaz-i-swiadczenie-uslug-dystrybucji-energii-elektrycznej-do-obiektow-i-urzadzen-gminy-kolaki-koscielne-w-okresie-01012023—31122023.html?vid=1151192

Czytaj dalej