Zamówienie publiczne pn. „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej 106123B wraz z sięgaczami stanowiącymi dojazdy do posesji oraz przebudową wodociągu wraz z przyłączami w m. Sanie-Dąb.”

http://bip.ug.kolaki.wrotapodlasia.pl/przet/2022-rok_1/zamowienie-publiczne-pn-nadzor-inwestorski-nad-realizacja-zadania-pn-zaprojektowanie-i-przebudowa-drogi-gminnej-106123b-wraz-z-siegaczami-stanowiacymi-dojazdy-do-posesji-oraz-przebudowa-wodociagu-wraz-z-przylaczami-w-m-sanie-dab.html

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. „Odbiór, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Kołaki Kościelne”

http://bip.ug.kolaki.wrotapodlasia.pl/przet/2022-rok_1/zapytanie-ofertowe-na-wykonanie-uslugi-pn-odbior-transport-oraz-odzysk-lub-unieszkodliwienie-odpadow-z-folii-rolniczych-siatki-i-sznurka-do-owijania-balotow-opakowan-po-nawozach-i-typu-big-bag-z-terenu-gminy-kolaki-koscielne.html

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa wg Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne

http://bip.ug.kolaki.wrotapodlasia.pl/przet/2022-rok_1/zapytanie-ofertowe-na-wykonanie-diagnozy-cyberbezpieczenstwa-wg-konkursu-grantowego-cyfrowa-gmina-os-v-rozwoj-cyfrowy-jst-oraz-wzmocnienie-cyfrowej-odpornosci-na-zagrozenia—react-eu-dzialanie-51-rozwoj-cyfrowy-jst-oraz-wzmocnienie-cyfrowe.html

Czytaj dalej