Sprawozdanie końcowe z realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

  Gmina Kołaki Kościelne w związku z § 5 ust. 3  umowy nr PS/36/2023/AOON w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, informuje, że w dniu 22…

Czytaj dalej

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gmina Kołaki Kościelne realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 Gmina Kołaki Kościelne realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023. Program jest finansowany w całości  ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Solidarnościowy. Zgodnie z wnioskiem…

Czytaj dalej

Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej 106123B wraz z sięgaczami stanowiącymi dojazdy do posesji oraz przebudową wodociągu wraz z przyłączami w m. Sanie –Dąb

Gmina Kołaki Kościelne rozpoczęła realizację projektu pn. „Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej 106123B wraz z  sięgaczami stanowiącymi dojazdy do posesji oraz przebudową wodociągu wraz z przyłączami w m. Sanie -Dąb” dofinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania: 3 467 500,00  zł Planowana wartość inwestycji: 3 650 000,00 zł. Celem inwestycji jest…

Czytaj dalej

Przebudowa drogi gminnej nr 106117 B relacji Kołaki Kościelne- Gunie Ostrów

Gmina Kołaki Kościelne rozpoczęła realizację projekt pn. „Przebudowa drogi  gminnej nr 106117 B relacji Kołaki Kościelne- Gunie Ostrów” dofinansowany z Państwowego Funduszu Celowego, tj. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Kwota dofinansowania: 1 000 000,00  zł Całkowita wartość inwestycji: zostanie określona po przetargu. Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do osiągnięcia wysokiej jakości życia lokalnej społeczności oraz komfortu i…

Czytaj dalej