Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej 106123B wraz z sięgaczami stanowiącymi dojazdy do posesji oraz przebudową wodociągu wraz z przyłączami w m. Sanie –Dąb

Gmina Kołaki Kościelne rozpoczęła realizację projektu pn. „Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej 106123B wraz z  sięgaczami stanowiącymi dojazdy do posesji oraz przebudową wodociągu wraz z przyłączami w m. Sanie -Dąb” dofinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania: 3 467 500,00  zł Planowana wartość inwestycji: 3 650 000,00 zł. Celem inwestycji jest…

Czytaj dalej

Przebudowa drogi gminnej nr 106117 B relacji Kołaki Kościelne- Gunie Ostrów

Gmina Kołaki Kościelne rozpoczęła realizację projekt pn. „Przebudowa drogi  gminnej nr 106117 B relacji Kołaki Kościelne- Gunie Ostrów” dofinansowany z Państwowego Funduszu Celowego, tj. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Kwota dofinansowania: 1 000 000,00  zł Całkowita wartość inwestycji: zostanie określona po przetargu. Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do osiągnięcia wysokiej jakości życia lokalnej społeczności oraz komfortu i…

Czytaj dalej

Przebudowa ul. Arc. R. Jałbrzykowskiego oraz odcinka ul. Krzywej w miejscowości Kołaki Kościelne

Gmina Kołaki Kościelne rozpoczęła realizację projekt pn. „Przebudowa ul. Arc. R. Jałbrzykowskiego oraz odcinka ul. Krzywej w miejscowości Kołaki Kościelne” dofinansowany z Państwowego Funduszu Celowego, tj. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Kwota dofinansowania: 1 000 000,00  zł Całkowita wartość inwestycji: zostanie określona po przetargu. Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do osiągnięcia wysokiej jakości życia lokalnej społeczności…

Czytaj dalej

Przebudowa ul. Podleśnej oraz odcinka ul. Arc. R. Jałbrzykowskiego o łącz. dł. 365 m w miejscowości Kołaki Kościelne.

Gmina Kołaki Kościelne rozpoczęła realizację projekt pn. „Przebudowa ul. Podleśnej oraz odcinka ul. Arc. R. Jałbrzykowskiego o łącz. dł. 365 m w miejscowości Kołaki Kościelne poprzez zmianę nawierzchni żwirowej na bitumiczną” dofinansowany z Państwowego Funduszu Celowego, tj. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Kwota dofinansowania: 500 000,00  zł Całkowita wartość inwestycji: zostanie określona po…

Czytaj dalej

Przebudowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+484,34 w miejscowości Gosie Duże

  Gmina Kołaki Kościelne rozpoczęła realizację projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+484,34 w miejscowości Gosie Duże” dofinansowany z Państwowego Funduszu Celowego, tj. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania: 187 449,40 zł Całkowita wartość inwestycji: 389 695,81 zł   Realizacja inwestycji poprawi dostępność komunikacyjną mieszkańców łącząc obszary Gminy Kołaki Kościelne oraz…

Czytaj dalej

Przebudowa drogi gminnej nr 106118B w miejscowości Rębiszewo-Zegadły

Gmina Kołaki Kościelne rozpoczęła realizację projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 106118B w miejscowości Rębiszewo-Zegadły” dofinansowany z Państwowego Funduszu Celowego, tj. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania: 901 062,42 zł Całkowita wartość inwestycji: 1 226 223,56 zł   Realizacja inwestycji poprawi dostępność komunikacyjną mieszkańców łącząc obszary Gminy Kołaki Kościelne oraz Gminy Zambrów raz tworząc najszybsze i…

Czytaj dalej