Pomoc żywnościowa 2021-2027

logotypy unijne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, że Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) zgodnie z którym pomoc żywnościowa będzie udzielana odbiorcom końcowym w planowanym okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych będzie współpracował ze Stowarzyszeniem: Ruch Rozwoju Regionu „RURORE” w Kołakach Kościelnych wydając skierowania dla najbardziej potrzebujących osób i rodzin z terenu gminy Kołaki Kościelne dające możliwość nieodpłatnego odbioru produktów żywnościowych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027- Podprogram 2023.

Pomocą żywnościową w ramach podprogramu FEPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1823,60 zł netto miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej, zaś 1410 zł netto miesięcznie dla osoby w rodzinie.

Więcej informacji na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych lub telefonicznie pod numerem (86) 270-30-39.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje również, iż od dnia dzisiejszego, tj. 06.10.2023 r. będzie wydawał skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Bezpośredni link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu