Regulamin pszok

Odpady odbierane w PSZOK

Mieszkańcy gminy Kołaki Kościelne mają możliwość zgłoszenia do odbioru z terenu własnych nieruchomości odpadów wielkogabarytowych oraz wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – będą one odbierane gminnym samochodem dostawczym IVECO.

Podczas odbioru musi być zapewniona pomoc przy załadunku oraz przy rozładunku. Odpady te można także dostarczyć własnym transportem po wcześniejszym zgłoszeniu.
Ponadto do PSZOK można dostarczać własnym transportem następujące odpady pakowane w sposób selektywny (w workach lub pojemnikach):

 • przeterminowane leki i chemikalia,

 • zużyte baterie,

 • odpady zielone,

 • papier;

 • szkło;

 • metale;

 • tworzywa sztuczne.

Luzem przyjmowane są:

 • akumulatory,

 • zużyte opony z samochodów osobowych,

 • gruz betonowy.

 • zdemontowane okna.

Zgłoszenia dokonuje się w pok. Nr 23 w Urzędzie Gminy w Kołakach lub telefonicznie pod nr: 86 270 30 26 w. 24.